Program Lund 2022

2023

 

15 jan

Kvinnors gudsprat - studiecirkel i Lund, fortsätter även i vår. Dag 1.
Via Zoom söndagar kl 17.00
Då kommer vi att studera FN:s Kvinno-konvention som kom 1979.
Gertrud Åström inspirerade till detta vid sitt inlägg på Kvinnors bordssamtal i Kristianstad.
Anmälan till annikalinderfalk@hotmail.com

Mellanrum

21 januari

Lördagen den 21 januari inbjuder vi till en kvinnofrukost i Petersgården i Lund kl. 10.00.
Då får vi träffa Lilian Giniwa som är gift med biskopen i vårt vänstift Lui i Sydsudan.

Mellanrum

28 januari

Lördagen den 28 januari hoppas vi att vi äntligen ska få lyssna på Ellen Margrethe Gylling om firandet av Världsböndagen i Danmark.
Vi är i Allhelgonagården i Lund kl. 10.00-12.00. Inbjudan bifogas!

Mellanrum

29 jan

Kvinnors gudsprat - studiecirkel i Lund. Dag 2.
Via Zoom söndagar kl 17.00
Då kommer vi att studera FN:s Kvinno-konvention som kom 1979.
Gertrud Åström inspirerade till detta vid sitt inlägg på Kvinnors bordssamtal i Kristianstad.
Anmälan till annikalinderfalk@hotmail.com

Mellanrum

3 februari

Fredagen den 3 februari kl. 10.00 inbjuder vi till en återträff för deltagarna i resan till Volkenroda
i stiftets studielokaler på Krafts torg 12 A i Lund.
Besök gärna www.kvinnorisvenskakyrkan.se!
Där finns referat från Volkenrodaresan och Kvinnors bordssamtal.

Mellanrum

12 februari

Kvinnors gudsprat - studiecirkel via Zoom - dag 3
Via Zoom söndagar kl 17.00

Mellanrum

3 mars

Världsböndagens program för 2023 är sammanställt av kvinnor från Taiwan och har temat Jag har hört om er tro.
För kvinnor vars församlingar inte firar denna böndag och andra intresserade planerar Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift ett firande på Stiftsgården Åkersberg.
Vi samlas fredagen den 3 mars kl. 11.00 för förberedelse, firande av gudstjänsten och avslutar med en lätt lunch.
Anmälan till Karin Fors karin.fors@telia.com

Mellanrum

11 mars

Lördagen den 11 mars planeras en kvinnofrukost kring Mellanösterns kvinnor.
Mellanrum
 

12 mars

Kvinnors gudsprat - studiecirkel via Zoom, dag 4
Via Zoom söndagar kl 17.00

Mellanrum

18 mars

Lördagen den 18 mars har vi sedvanligt årsmöte på Åkersberg där vi delar eftermiddagen med syföreningarna
 

Mellanrum

 

 

14 maj

 

Mellanrum