Kvinnor i rörelse

Under detta tema samlades i september 10 deltagare från Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift och 17 kvinnor från vårt vänstift EKM i östra Tyskland till ett tredagarsseminarium i natursköna Åsljunga i norra Skåne. Vissa av kvinnorna hade rest i 14 timmar men ingen klagade och stämningen var från första stund varm, öppen och generös. Ämnen som kvinnors makt i samhället och i kyrkan belystes på olika sätt. Barbro Jakhammer Meyer och Kerstin Wimmer, båda med erfarenhet av att leva i en tysk kontext, utmanade våra invanda tankemönster och inbjöd oss att reflektera kring den egna identiteten och kring våra roller i kyrka och samhälle. I våra samtal med varandra i mindre grupper delades erfarenheter och det var stundtals djupt berörande att erfara hur man vågade stiga fram och bjuda på sig själv i de samtalen.  

Vi firade också mässa tillsammans, liksom tvåspråkig morgon- och aftonbön varje dag.

En dag ägnades åt utflykt till Markaryds älgsafari – mycket populärt – och IKEA-museet i Älmhult, där vi fick en utmärkt guidning på tyska. Tid fanns också att promenera runt den vackra Åsljungasjön eller ta ett (svalt) dopp. Kvällarna bjöd på gemytlig samvaro med vin och tilltugg, som våra tyska vänner hade med sig, och då sjöngs det också mycket! Efter 3 ½ dygn av intensiv samvaro skildes våra vägar och vi reste hem, i tacksamhet över givande möten och nya vänner, med nya tankar och ”ett liv som mognat något”.

Ett stort tack till kommittén, som haft mycket arbete med att förbereda och genomföra dessa dagar, liksom till EFS-gården i Åsljunga, som bidrog med sin fina miljö både ute och inne, sin utsökta mat och sin tillmötesgående personal.

Nästa gång ett tyskt-svenskt kvinnoseminarium ordnas hoppas jag att vi blir ännu fler!

Åsljunga Konferensgård

Text: Vera Kalle