Bilder från resan till Tyskland

Hela gruppen  Foto: Kristina Kootz
 
Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift arrangerade under i oktober 2012 en resa till bl.a. Halle och Wittenberg i Tyskland på inbjudan av vår tyska systerorganisation Evangelische Frauen in Mitteldeutschland.

Tjugo kvinnor var med på resan och deltog bl.a. i invigningen av en utställning om tolv tyska kvinnor, som var betydelsefulla under reformationstiden.
Ett svarsbesök till Sverige 2013 planeras.

 
Anika Scheinemann  Foto: Gunilla Åkesson
 
Kristina Kootz guidar gruppen  Foto: Gunilla Åkesson
 
Sång i Weissenfels   Foto: Kristina Kootz
 
Glatt samspråk framför Martha-Haus  Foto: Kristina Kootz
 
Vandring genom augustiner-klostret i Erfurt.   Foto: Birgitta Jarring
 
Tyska kvinnor, som skrivit om reformationskvinnor, avtackas vid en ceremoni.
Foto: Kristina Kootz