Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

 
 RESA TILL JERUSALEM 2019     KVINNOR I BIBELN     KVINNOGLÖD
   

Läs om KviSK:s resa till Jerusalem november 2019 >>

 

Höstglöd referat >>

 

Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

NYTT!

Nu finns Mariaevangeliet på svenska!

Hanna Stenström har i tidigare texter som finns på hemsidan för Kvinnor i Svenska kyrkan skrivit om Maria Magdalena, särskilt om vad vi genom forskning kan veta – och inte vet – om henne. 
En text som är viktig i sammanhanget är Mariaevangeliet, ett av de evangelier som inte kom med i Nya testamentet och som var okänt fram till dess att en handskrift där delar av texten ingick hittades i Egypten 1896.

Läs om Mariaevangeliet här >>

Nr 2 2021
Alla nummer 2021 har som tema
Kvinnors rörelser

I år är det kyrkoval.
Det är viktigt att vi röstar, särskilt viktigt är valet till kyrkofullmäktige i
din församling, säger Sofia Lilly Jönsson.

Läs mer på
Kvinnoglöd-sidan >>

         
 FÖR KVINNOR MED KVINNOR     BLI MEDLEM?    BORDSSAMTAL I LUND

För mer än 70 år sedan startade kvinnorörelsen inom Svenska kyrkan med Margit Sahlins tankar om ett kvinnoråd. Det har hänt mycket sedan dess men vi tror att det fortfarande behövs en organisation inom Svenska kyrkan som lyfter fram kvinnors röster och perspektiv.

Vårt fokus för år 2019 är Tala, så att andra lyssnar och förstår.
Många kvinnor som skrivit på #metoo och #vardeljus m.fl. upprop har tidigare försökt att tala och berätta men man har inte lyssnat på dem. Först när många kvinnor går samman och i solidaritet med varandra berättar hörs våra röster.

Tala, så att andra lyssnar och förstår - under året har vi samlats vid många olika tillfällen till Kvinnors bordssamtal med inledare och fokuserade samtal kring borden. Så viktigt att lyssna på varandra och möta varandras åsikter med respekt.

Tala, så att andra lyssnar och förstår – många har valts in i olika nämnder och styrelser efter det senaste kyrkovalet.
Vi vill gärna lyfta frågorna om hur vi möter varandra i dessa sammanhang. Det finns så många medvetna och omedvetna härskartekniker som kan störa i sammanträdesrummet.

Vår jämställdhetsgrupp (Berit Horned, Gunilla Löfgren, Agneta Eriksson och Bulle Davidsson) arbetar med att hitta en form för utbildning av förtroendevalda kvinnor.

       
 

Vill du bli medlem?

Här kan Du ansöka om medlemsskap >>

 

Fredagen den 18 oktober 2019 samlades 57 kvinnor i Hypotekets vackra lokaler mitt emot Domkyrkan i Lund för årets Kvinnors bordssamtal.
Det var tredje året i rad, som Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift inbjöd till ett sådant bordssamtal, inspirerat av de Frauenmahl, som kvinnorna i vår systerorganisation i Tyskland inbjuder sina medlemmar till.
Upplägget är att några inledare talar i femton minuter över ett ämne, som deltagarna sedan samtalar om, tills det blir tur för nästa inledare att tala. 

Läs mer om bordssamtalen >>

 

     
   KVINNOR PÅ LUTHERS TID  

Du som vill visa utställningen om kvinnor på Luthers tid - här kan Du läsa om den och se vilka tider som är lediga >>

 
         
 DANSMÄSSA    JÄMSTÄLLDHET     UPPDATERINGAR
         

Din ljusa skugga

är en dansmässa i heliga dansers tradition. Kvinnor i Svenska kyrkan har medfinansierat cd:n med mässans musik. Många av dansinitiativen i Svenska kyrkans gudstjänstliv utgår numera från denna mässa!

Fram till och med 20 september finns en inspelad dansgudstjänst med Din ljusa skugga (44 min lång)
på Svt Play från firandet i skånska Höllviken på
Marie bebådelsedag:
https://www.svtplay.se/video/21576238/
gudstjanst/gudstjanst-avsnitt-13-3?start=auto&tab=2019

Läs mer på Karlstads stiftsgrupps
hemsida >>

  Den 8 mars är kvinnans dag, men hur ser det ut resten av året?

Vår rapport "The Fierce and the Furious" vittnar om ett växande hot mot jämställdheten i såväl Sverige som övriga Europa. Konservativa grupper blir allt mer välorganiserade och gör gemensam sak med nationalister och tongivande politiker i kampen mot vad de kallar "genusflum". Tillsammans bildar de anti-genusrörelsen.

För att stå upp mot den växande anti-genusrörelsen driver vi kampanjen #WeSay och uppmanar alla att vara med. Tillsammans måste vi bemöta deras påståenden, som att "jämställdheten har gått för långt". När ett möte mellan världens ledande politiker ser ut så här kan vi ju inte annat än utbrista: "På riktigt?".

 
Linköping kalender 21-05-12
Lund kalender 21-05-11
Skara start 21-05-08
Växjö start 21-03-11
Nyårshälsning Luleå 20-12-19
Boktips Hanna Stenström 20-12-19
Kvinnoglöd 4-20 20-12-03
Linköping start 20-10-21
Linkvisk Fripratarna 20-10-12
Härnösand start 20-08-25
Västerås start 20-06-30
Skara start 20-06-30
       
LÄSTIPS LÄSTIPS    LÄSTIPS
       

Nygammalt lästips!

Birgitta Nyrinder (red) Moder Jord i klimakteriet – om klimatkrisen, hot och hopp
Lund/Uppsala, Arcus:2008 är en bok som skapades genom KviSK och som ännu (slutet av september 2020) går att köpa, till exempel på Bokus för 39 kronor.

Här finns texter om ”klimatkrisen, hot och hopp” av tolv kvinnor, inklusive Kerstin Bergman, Birgitta Dahl, Helle Klein och Helene Egnell.
Genom boken vill KviSK bidra till den teologiska och existentiella reflektionen kring klimatkrisen, synliggöra hoten och bidra till handling och hopp. Rekommenderas som samtalsbok för grupper och för enskild läsning!

 

Artikel om själavårdande samtal för den som varit utsatt för sexuella övergrepp >>

Mer lästips hittar du under fliken Texter!

 

         
         
Webdesign: Webugglan Design AB
Hemsidan uppdaterades 21-06-11
Du är besökare

target="_blank"> src="//c.statcounter.com/3659651/0/12f20ede/0/" alt="real
time web analytics">