Kvinnor i Svenska Kyrkan

Stöd till Irans modiga kvinnor


Genom Sveriges Kvinnoorganisationer (tidigt Sveriges kvinnolobby) uttalar vi i KviSk nu vårt stöd för den feministiska revolutionen i Iran, samt ställer krav på att Sverige officiellt tydligt ska kritisera den kvinnoförtryckande regimen.
34 kvinnoorganisationer har undertecknat. Uttalandet kommer att publiceras på aftonbladet.se onsdag 12 oktober och kanske även i papperstidningen.
Länk till uttalandet hos Sveriges kvinnoorganisationer >>

 

Kvinnor i Svenska kyrkan (KviSk)
är en riksorganisation med rötter i Sveriges kyrkliga kvinnoråd, som bildades 1947.
Det är en partipolitiskt obunden förening med individuellt medlemsskap.
KviSk är öppen för alla kvinnor, engagerade i kyrkan eller kvinnor, som är
andligt sökande och nyfikna på den kristna tron.

Vad vi gör

 

 

Samtal

Detta vill vi:

- uttrycka kristen tro utifrån kvinnors erfarenheter

- främja kvinnors utveckling av identitet och självkänsla

- stödja och stimulera kvinnors insatser i kyrka och samhälle

- verka för att kvinnor ska utgöra hälften i alla beslutande organ och i ledande befattningar

- i solidaritet med utsatta kvinnor i Sverige och övriga världen
- stödja kampen för makt och upprättelse

- i kritisk solidaritet med kyrkans tradition forma ett teologiskt och ekologiskt tänkande
  i medvetenhet om hur allt hör samman i en ömtålig balans

Detta gör vi:

Kvinnor i Svenska kyrkan har ett brett utbud av aktiviteter –
dans i kyrkan, sång, samtalsgrupper, temadagar, meditationshelger, pilgrimsvandringar –
och många olika former av mötesplatser, och andlig fördjupning.

Vi engagerar oss i jordens ödesfrågor: miljön och
globala handels- och rättvisefrågor.

Vi deltar i kvinnornas fredsarbete utifrån FN:s resolution 1325.

Vi bildar opinion mot trafficking, våld mot kvinnor,
barnsexhandel och all slags diskriminering.

Vi deltar internationellt och ekumeniskt i arbetet med att
bygga upp och stärka solidariteten med kvinnor i hela världen.

Kvinnor i Svenska kyrkan har en riksstyrelse och
lokala stiftsgrupper med egna program.

Varje stiftsgrupps verksamhet utformas av
medlemmarna och därför varierar programmen.

Kvinnor i Svenska Kyrkan vill använda kvinnors kraft för att
- stimulera andlighet
- stödja engagemang
- stärka gemenskap för en rättvis och
   hållbar utveckling i samhälle och kyrka.

Du är besökare nr 

hit counter

 

Hemsidan uppdaterades 22-03-02