Funktionärer

Ansvarig utgivare 
tidning och hemsida 
Bulle Davidsson 
vice ordförande 
Bergs Källgård 
590 77 Vreta Kloster 
bulle.davidsson@gmail.com

Redaktör för Kvinnoglöd 
Elisabeth Enger 
Låbyn Hagen 501 
662 91 Åmål 
0702 - 636 637 
eenger.hagen@gmail.com

Webredaktör 
Ann-Britt Magnusson 
Vierydsvägen 160 
37297 Ronneby 
070-282 68 53
070-22 44 051 
annmaggm at gmail.com

Redaktionsråd 
Marianne Staaf Gälldin 
Repslagarevägen 22 
852 34 Sundsvall 
marianne.staaf.galldin at hotmail.com

Inger Boman 
Gunilla Bäckström 
Ragnhild Greek 
Karin Hedner

Websidesråd 
Karin Hedner 
Sölvegatan 8 B 
223 62 Lund 
karin.hedner at gmail.com

Valberedning

Gunilla Åkesson sammankallande 
Möllegränden 15 
252 23 Helsingborg 
0708-64 14 04 
akessongunilla5 at gmail.com

Gunilla Bäckström 
Lasarettsvägen 21 
931 32 Skellefteå 
gunilla at friskvardochbildterapi.se

Katarina Evenseth 
Tanneskärsg 217 
421 60 Västra Frölunda 
0706 81 88 67 
katarina.evenseth at svenskakyrkan.se