Årsmöte 17-03-18

Lördagen den 18 mars 2017 samlades 21 kvinnor från Lunds stiftsgrupp till årsmöte på stiftsgården Åkersberg.
Vi gladdes över allt vi gjort under det gångna året, fastställde budget och nya planer för innevarande år, valde årets styrelse med nyval av Barbro Jakhammer Meyer efter Lis-Mari Sandahl Drevnor, som avsagt sig omval, och valde ombud till riksårsmötet.
Det framkom att vi fått elva nya medlemmar under 2016 och att det under 2017 redan tillkommit ytterligare sju nya medlemmar.
Likaså framkom att våra två utställningar om kvinnor under reformationstiden har varit flitigt uppbokad under året och turnerat i hela landet. Utställningarna är redan uppbokade även under större delen av 2017.
Efter årsmötet berättade Lisbeth Malmström och Gun-Britt Jarnlo om resan till Israel/Palestina i november 2016
och visade bilder från resan. Under augusti 2017 planerar vi en resa till Tyskland för att besöka Vår systerorganisation
Evangelische Frauen in Mitteldeutschland med anledning av Lutherjubileet. 

Under förhandlingarnas gång förvånades vi över att det plötsligt började snöa utanför fönstren! Lyckligtvis var snöfallet snabbt övergående och efter några timmar var det sol och blå himmel. Aprilväder redan i mars, alltså! 

Efter stiftsgårdens goda lunch samlades vi tillsammans med syföreningarna i Lunds stift till ett föredrag av kyrkoherde Ann Lidgren med ett intressant och välgjort bildspel om Luthers hustru Katharina von Bora. Dagen avslutades med mässa i kapellet.
Efter eftermiddagskaffe skildes vi därefter åt efter en innehållsrik dag. 

Karin Hedner 

Deltagare vid årsmötet >>