Stiftsgrupperna

I de flesta stift finns en stiftsgrupp, som arbetar utifrån de riktlinjer som riksföreningen har dragit upp.
Där finns oftast en styrelse eller en kontaktgrupp, som Du kan hitta under Kontakt.

Varje stiftsgrupp har en kontaktperson i riksstyrelsen, som man i stiftsgruppen kan vända sig till när man vill informera riksstyrelsen om något, diskutera någon fråga, ge förslag till fortsatt utveckling eller ifrågasätta något i föreningens arbete.
 

Sverigekarta

Kontaktperson   Stiftsgrupp
   
Karin Burestrand Lunds och Västerås stiftsgrupper
   
Bulle Davidsson  Linköpings stiftsgrupp
   
Elisabeth Nilsson Karlstads stiftsgrupp
   
Ingrid Ödquist Göteborgs och Strängnäs stiftsgrupper.
   
Berit Larsson  Härnösands och Uppsalas stiftsgrupper.
   
Inger Boman   Luleås och Växjös stiftsgrupper.
   
Hanna Stenström Stockholms och Skaras stiftsgrupper

     

Varje stiftsgrupp utarbetar ett eget program, som Du kan ta
del av under resp. stiftsgrupps egen sida (klicka på namnet
i menyn till höger).