Besök i Bad Kösen juni 2015

BESÖK I MITTELDEUTSCHLAND
 

I mitten av juni 2015 bjöd Evangelische Frauern in Mitteldeutschland in till sitt årliga möte, denna gång i Bad Kösen söder om Halle.
Temat var ”Olika tro med en gemensam önskan om fred”.

Lunds stiftsgrupp var representerat av Lisbeth Malmström, Barbro Jakhammer Meyer och Madeleine Anderberg.
Även en grupp kvinnor från Bosnien var inbjudna till samlingen.

KviSk Lunds stift bidrog bland annat genom att Barbro reflekterade över fred och en av de bosniska kvinnorna delgav oss sina tankar kring samma ämne.

Dagen innehöll även flera work-shops.

KviSk berättade i ord och bild om det arbete som görs bland palestinska kristna i Palestina, där KviSk och Lunds stift finns med.