Kvinnor korsar gränser

Kvinnor korsar gränser

"Kvinnor korsar gränser" var temat för ett seminarium i Åhus i september 2016 med svenska och tyska kvinnor och en kvinna från Palestina (Rula Salsa, som tidigare har varit Lunds stifts stipendiat för konst­studier). Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift har ett samarbete med kvinno­organisa­tionen i vänstiftet i Tyskland, Evangelische Frauen in Mitteldeutschland. I år var det vår tur att bjuda in till gemenskap i Åhus.

Den tyska minibussen gled in på parkeringsplatsen under tallarna, och vi svenska kvinnor tog emot våra tyska gäster och Rula, som åkt från Betlehem för att vara med oss. Under några innehållsrika dagar delade vi en gemenskap, där vi reflekterade över många olika gränser, som vi medvetet - omedvetet - frivilligt - tvingade - överskrider. Vi korsade språkgränser, identifierade oss med Noomi och Rut och dansade vår aftonbön under Lis-Maris ledning. Dansens språk är universellt. Vi lyssnade på varandras livsberättelser om en mur som fallit och en mur, som splittrar och stänger ute/inne. Kreativt skapande gjorde oss koncentrerade i ett ljudlöst språk. Vi pilgrimsvandrade längs skånska vägar i förunderlig septemberhetta. I mässans bröd och vin förenades vi över alla gränser. Efter Reisesegen skildes vi åt på söndagsmorgonen med ett "Nästa år i Wittenberg..."

Gunilla Åkesson

Fotograf: Rula Salsá


Samling i Simrishamn


Simrishamns kyrka


Museet i Simrishamn


Middagssång


Dans i Åhus


Pilgrimsvandring


Gemenskap över gränserna


Reisesegen