Skara

Välkommen till Skara Stiftsgrupp!

Här kan du hitta händelser i Skara stiftsgrupp, bilder på vad vi gjort mm. 
Du hittar Kalendern till höger eller nedanför denna sida.

Vi vill också hälsa er som är nya medlemmar i KViSK och i vår stiftsgrupp välkomna!

Vi önskar alla en riktigt fin fortsättning på våren och hoppas få möta många av er framöver!

För styrelsen:
Elisabet Håstrand Lönnermark

Mellanrum

Styrelsen 2023

Ordförande
Elisabet Håstrand Lönnermark
070-548 41 09 (anmälan till arrangemang)

Vice ordförande
Gerd Larsson

Sekreterare
Kristina Gustafsson Bonnier
070-731 62 21

Kassör
Lena Ringdahl
0511-624 91 (kassör/medlemsskap)

Jane Jönsson

Laila Skantz

Britt Hallgren

Gunvor Torstensson 

Ingegerd Kallioniemi
Tel 072-525 24 54

Mellanrum