Kvinnor i Svenska Kyrkan

är en riksorganisation med rötter i Sveriges kyrkliga kvinnoråd, som bildades 1947.    
Det är en partipolitiskt obunden förening med individuellt medlemsskap.    
KviSk är öppen för alla kvinnor, engagerade i kyrkan eller kvinnor, som är    
andligt sökande och nyfikna på den kristna tron.

 

Med anledning av kriget i Gaza och Israel uppmanar Svenska kyrkans biskopar till bön om fred och framtidshopp
Biskoparnas fredsbön:
"Vi biskopar i Svenska kyrkan vill utrycka vår varmaste medkänsla med våra medmänniskor i Israel och Gaza som drabbats av terror, våld och krigshandlingar, för de som dödats och skadats och alla som sörjer. Tillsammans med människor över hela världen och våra systerkyrkor i regionen sörjer vi utvecklingen och vi ber för fred och framtidshopp. Vår kallelse är inte till våld, utan till fred och till det goda"

 

 

Vad vi gör

 

 

Samtal

Detta vill vi:

- uttrycka kristen tro utifrån kvinnors erfarenheter

- främja kvinnors utveckling av identitet och självkänsla

- stödja och stimulera kvinnors insatser i kyrka och samhälle

- verka för att kvinnor ska utgöra hälften i alla beslutande organ och i ledande befattningar

- i solidaritet med utsatta kvinnor i Sverige och övriga världen    
- stödja kampen för makt och upprättelse    

- i kritisk solidaritet med kyrkans tradition forma ett teologiskt och ekologiskt tänkande    
  i medvetenhet om hur allt hör samman i en ömtålig balans

Detta gör vi:

Kvinnor i Svenska kyrkan har ett brett utbud av aktiviteter –    
dans i kyrkan, sång, samtalsgrupper, temadagar, meditationshelger, pilgrimsvandringar –    
och många olika former av mötesplatser, och andlig fördjupning.

Vi engagerar oss i jordens ödesfrågor: miljön och    
globala handels- och rättvisefrågor.

Vi deltar i kvinnornas fredsarbete utifrån FN:s resolution 1325.

Vi bildar opinion mot trafficking, våld mot kvinnor,    
barnsexhandel och all slags diskriminering.

Vi deltar internationellt och ekumeniskt i arbetet med att    
bygga upp och stärka solidariteten med kvinnor i hela världen.

Kvinnor i Svenska kyrkan har en riksstyrelse och    
lokala stiftsgrupper med egna program.

Varje stiftsgrupps verksamhet utformas av    
medlemmarna och därför varierar programmen.

Kvinnor i Svenska Kyrkan vill använda kvinnors kraft för att    
- stimulera andlighet    
- stödja engagemang    
- stärka gemenskap för en rättvis och    
   hållbar utveckling i samhälle och kyrka.

Du är besökare nr 

hit counter

 

Hemsidan uppdaterades 23-11-01