Karlstad

Välkommen till Karlstads stiftsgrupp!

Du som vill att vi ska dansa,
du som ger oss kraft och hopp,
hjälp oss öppna våra sinnen,
låt din kärlek lyfta oss
.

Ur dansmässan Din ljusa skugga

Kvinnor i Svenska kyrkan har ett 30-tal medlemmar i Värmland och Dalsland.
Vi har ännu inte bildat någon förening, utan fungerar tills vidare som ett nätverk.
I mån av medlemmarnas tid, arrangeras olika aktiviteter. Dansare

Bland annat hade vi en lyckad och trevlig soppkväll 2016 i Karlstad om Fair Trade. En kväll 2017 lyssnade vi på Marita Järbels monolog om Käthe von Bora, Martin Luthers hustru, och såg utställningen om reformationens kvinnor som Lunds KviSkgrupp producerat. En del av oss deltar i helig dans-kvällarna i Norrstrandkyrkan eller meditation i domkyrkan.

KviSk var också med och producerade CD:n med dansmässan Din ljusa skugga.

Har du själv idéer till en träff eller annan verksamhet på din ort? I ett nätverk är
vi alla lika aktiva och lika viktiga. Kontaktpersonerna Elisabeth & Elisabeth agerar
gärna bollplank eller är med och arrangerar.

Du kan också delta i KviSks årliga konferens Våreld med årsmöte samt många
intressanta seminarier och spännande möten med andra kristna kvinnor.Dansare

Väl mött!

Elisabeth Nilsson och Elisabeth Enger
 

Läs mer om dansmässan Din ljusa skugga >>
Gå till Din ljusa skuggas facebooksida >>