Bli medlem

Lund

Välkommen till vår medlemssida!  
 

Som medlem i Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSk, har Du möjlighet att vara med och
forma den lokala verksamheten.
Du får erbjudande om kurser, arrangemang och konferenser samt vår
tidning Kvinnoglöd med fyra nr/år.

Att vara medlem i Kvinnor i Svenska kyrkan
innebär bl a

 - Vi samlas till konferenser två gånger per år, den ena i samband
    med årsmötet, (som äger rum senast 31 maj) och den andra i oktober (ordförandekonferensen).

 - Styrelsen har ansvarsfördelad kontakt med stiftsgrupperna.

 - Stiftsgrupperna arbetar självständigt med sina program

 - Här på hemsidan kan medlemmar hitta vår tidning Kvinnoglöd som kommer ut
   fyra gånger per år, det första sänds ut via post, de tre andra via mail.

 

Vårsta

Så här blir Du bli medlem i KviSK

Betala medlemsavgift: 100:- till bg 422-3699
samt ansök om medlemsskap >>

Av de 100:- går hälften till stiftsgruppen,
hälften till riksorganisationen.

Swish-nummer: 1236918593

 

 

 

 

 

QR code