Dans och haikudiktning

Lördagen den 24 oktober träffades åtta kvinnor från KviSk på Allhelgonagården i Lund för att dansa heliga danser och skriva haikudikter. Vi ville undersöka sambandet mellan dessa två sätt att uttrycka erfarenheter, upplevelser och iakttagelser. Heliga danser var något många hade erfarenhet av. Haikudiktning, den japanska diktformen med sjutton stavelser på tre rader (5-7-5) var däremot en nyhet för flera.

Lis-Mari Sandahl ledde oss i danserna med temat Livets träd, och Karin Hedner gav en kort introduktion till haikudiktningen. Det visade sig gå alldeles utmärkt att varva dans och diktning på det här sättet! Inspirationen flödade, och dansen och diktandet befruktade varandra ömsesidigt. Vi funderar på en fortsättningsdag ...

Några exempel på lördagens haiku-dikter:

fötter i cirkel,
kroppar sammanflätade
rör sig i rytmen

ljuset kom närmre
livslusten fladdrade vilt
kände hennes hand

du trofasta vän
famna mig till säkerhet
gå stilla alltid

stammen grå och slät
känn min varma kind mot din
trädet hjärta slår