Göteborg


Välkommen till Göteborgs Stiftsgrupp!
 

Riksorganisationen Kvinnor i Svenska kyrkan bildades 1995.

Det är en fristående, partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd organisation med individuellt medlemskap.
Kvinnor i Svenska kyrkan är till för kvinnor engagerade i kyrkan eller sökande och nyfikna på kyrkan. Den leds av en riksstyrelse.
Medlemmarna bildar stiftsgrupper som ordnar lokala program öppna för alla.

Kvinnor i Svenska kyrkan vill värna om allas lika värde, uppmuntra och stödja kvinnor i deras personliga utveckling och växt och inspirera till insatser i kyrka, samhälle och internationellt.

Kvinnor i Svenska kyrkan vill bilda opinion mot diskriminering, trafficking, våld mot kvinnor och barnsexhandel. Miljöfrågor och rättvisefrågor är också högt prioriterade.

Som medlem kan du vara med och forma verksamheten.
Du får erbjudanden om kurser, mötesplatser och konferenser både på riksnivå och i Göteborgs stift.

Här kan du ansöka om medlemskap >>