Kontakt

VÄLKOMMEN ATT TA KONTAKT MED KVINNOR I SVENSKA KYRKAN!


Kontaktuppgifter till stiftsgrupperna hittar du på deras respektive sidor.

 

RIKSSTYRELSEN  
 

Ordförande  
Bulle Davidsson  
Bergs Källgård  
590 77 Vreta Kloster  
070-571 25 20  
bulle.davidsson@gmail.com  

Vice ordförande  
Hanna Stenström  
Bäckbornas väg 15  
168 60 Bromma  
08-37 78 09  
0705-83 32 27  
hannastenstrom63@gmail.com  

Kassör  
Elisabeth Nilsson  
Sjömansplan 2A  
652 18 Karlstad  
0730-47 81 29  
kassor@kvinnorisvenskakyrkan.se

Sekreterare  
Karin Fors  
Östra Forestad 4374  
264 54 Ljungbyhed  
0703634462  
karin.fors@telia.com  
sekreterare.kvisk@gmail.com    

Inger Boman, Umeå  
Häradshövdingegatan 27  
903 31 Umeå  
0702-877535  
ingerboman@icloud.com

Solveig Blom  
Lindsbergsvägen 8  
153 94 Hölö  
070-218 21 91  
solveigamblom@gmail.com  

Kristina Gustafsson Bonnier  
Malmgatan 14  
532 32 Skara  
gustafssonbonnier@gmail.com 
 

VALBEREDNING  
 

Gunilla Åkesson sammankallande  
Möllegränden 15  
252 23 Helsingborg  
0708-64 14 04  
akessongunilla5@gmail.com

Gunilla Bäckström  
Lasarettsvägen 21  
931 32 Skellefteå  
gunilla@friskvardochbildterapi.se

Katarina Evenseth  
Tanneskärsg 217  
421 60 Västra Frölunda  
0706 81 88 67  
katarina.evenseth@svenskakyrkan.se  
 

FUNKTIONÄRER  
 

Ansvarig utgivare tidning och hemsida   
Ordförande  
Bulle Davidsson  
Bergs Källgård  
590 77 Vreta Kloster  
bulle.davidsson@gmail.com

Redaktör för Kvinnoglöd  
Elisabeth Enger  
Låbyn Hagen 501  
662 91 Åmål  
Tel: 0702 - 636 637  
eenger.hagen@gmail.com

Webredaktör   
Ann-Britt Magnusson  
Vierydsvägen 160  
372 97 Ronneby  
0457-400 60  
070-22 44 051  
annmaggm@gmail.com