Kalender

Datum Information
24-01-10
Kvinnors längtan - om kvinnorna i missionens historia

Onsdagar 18.00-ca 19.30
10 januari, 31 januari, 14 februari, 20 mars och 3 april

Studieledare Annika Linderfalk:
Jag är inte expert på mission men blev intresserad av att lära mer om de kvinnor som fanns ute i missionsarbetet i Afrika, Indien och Kina från första början och om de kvinnor som med stort engagemang läste,samlade pengar och gav sitt stöd till missionsarbetet hemma I Sverige. Jag valde rubriken Kvinnors längtan som var ett tema på höstens bordssamtal i Lund och också gav mig en ingång i mina tankar om kvinnornas engagemang I missionen. Kanske det också kan ge oss tankar om vårt eget engagemang i internationella frågor som vi kan prata om vid våra träffar?

Var och en köper eller lånar Jonas Jonssons bok. Jag tänker att man kan vara med utan bok men det är en bra bok som är roligt att läsa - och läsa mer än vad vi hinner ta upp i en cirkel.

Om man är osäker på ZOOM hjälper jag gärna till med privat undervisning innan cirkelns start i januari.
Anmälan till Annika Linderfalk annikalinderfalk@hotmail.com

24-01-27

Kvinnofrukost S:t Knuts församlingsgård i Lund


Inspirationsdag inför Världsböndagen 2024
"Ha fördrag med varandra i tålamod och Kärlek"

Kostnad: 60:-
Anmälan snarast till Lisbeth Malmström
lisbeth.g.malmstrom@telia.com

 

24-03-02

ÅRSMÖTE SKARA STIFTSGRUPP 

Lextorpskyrkan den 2 mars 
Kl 10.30 Kaffe
Kl 11.00 Årsmöte
kl 12.00 Landgång, kaffe/te och kaka.

Efter lunchen:

Religionsdialog och mänskliga möten

Britt Hallgren och Ingela Hadin delar sina erfarenheter av religionsdialog 
och om möten med människor i olika sammanhang.

Anmälan till Ingegerd Kallionemi om du vill äta. Tel 072-525 24 54 (gärna SMS).

Britt och Ingela

Inbjudan (pdf) >>

24-03-02

Årsmöte i Kyrkans Hus, Sundsvall.
Lördagen den 2 mars  kl. 11.00.

 

24-03-12
Leva med ovisshet - vad gör det med oss?

Söndag den 12 mars kl 14.00
Nikolaigården (bakom Kyrkans hus) i Skara

Kerstin Enlund, diakon och Lisbeth Gustafsson, journalist, 
har tillsammans skrivit boken "Leva med ovisshet"
 

Kerstin och Lisbeth     

Inbjudan (pdf) >>

24-03-15

LIVET-längtan och livsmod 
Kvinnor i Svenska kyrkan inbjuder till 
Våreldskonferens och årsmöte 
15 – 17 mars 2024 
Örgryte församlingshem i Göteborg

PDF med mera information >>

Våreld 2024
 

24-03-15
Våreld och riksårsmöte i Göteborg

Program: se pdf >>

       
 Våreld 2024

24-04-09

Retreat med heliga danser 9-11 april 2024    
Tema: Uppståndelsen i våra hjärtan
9-11 april tisdag kl. 14.00 - torsdag ca kl. 14.00 
Inkvartering med kaffe från kl.14.00 på tisdagen. 
Inledning med dans kl.15.30. 
Vi går in i tystnaden efter kvällsmaten. 

Plats: Mor Cilla, Mor Cillas gränd 1, Arild

Läs mer om retreaten i Arild >>

Mor Cilla

24-09-18
Kvinnor i världen i dag


Samtals- och gemenskapsdagar i Höllviken 18-22/9-24.

Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift har bjudit in våra tyska systrar till samtals-och gemenskapsdagar på 
EFS-gården i Höllviken den 18-22 september 2024. Du får jättegärna vara med! 
Vi talar både tyska och svenska och kommer också under dagarna att ha språkstudier.

Läs mer om dagarna i Höllviken >>

 

Bilden är från möte i Volkenroda 2022

 

24-10-18

Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift inbjuder till en kväll med samtal kvinnor emellan kring temat ”kvinnors andlighet”
I år möts vi runt de dukade borden på Stiftsgården Åkersberg i Höör.

Inledare av samtalen är
Lisbeth Gustafsson är journalist och författare med inriktning på livsåskådningsfrågor.
Hon har arbetat på Sveriges television, i Svenska kyrkan, på Sigtunastiftelsen och i studieförbundet
Bilda. 2015 blev Lisbeth hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet.
Gertrude Marazanye är teolog och går slutåret på prästprogrammet. Hon har bland annat
arbetat som församlingsassistent. Gertrude sysslar även med musik och sång.
Lis-Mari Drevnor är en erfaren ledare och har i många år haft kurser och danshelger i Cirkeldans.
Hon är lärare, har arbetat i församling och i Sensus studieförbund.
Hanna Forsblad har skrivit musik till Frälsarkransböner som är korta, tonsatta böner kring
pärlorna i Martin Lönnebos Frälsarkrans. Hanna arbetar idag som kyrkomusiker i Lomma församling.
 

Föreläsare

Inbjudan (pdf) >>