Västerås

Hagakyrkan
Hagakyrkan, Västerås

Jesus räddade Hagakyrkan!


Hagakyrkan i Borlänge är unik! Den är sammanbyggd med Borlänge stadshus. På äldre vykort, framtaget av Nyvalls Bokhandel, namnges kyrkan – Borlänge Kommunalhuset. För drygt tio år sedan skulle Hagakyrkan säljas! Jesus räddade henne! 

Hur gick det till? Den riksantikvariska avdelningen på Länsstyrelsen i Falun förklarade Hagakyrkan som kulturarv på grund av – Jesus på korväggen. Föreningen Kvinnor i Svenska kyrkan (Kvisk) i Stora Tuna – Torsångs pastorat är tacksam för den räddande insatsen. 

KviSk har äntligen efter omfattande restaurering återfått sitt ”hem” där KviSk bildades 1995, invigdes med onsdagsmässa med Ann-Gerd Jansson och tal av ordföranden Ingegerd Hellberg. 
Före invigningen fick Kvisk se resultat av restaureringen med prästen Antje Berghard som guide. I visningen ingick Bollingsalen och källarlokal, som tilldelats KviSk, för dess verksamhet. Lokalen i källaren trivsamt inredd. Helenarummet är nu personalmatsal. Det är dem väl förunnat. 

I december 2023 avslutades höstens cirkel. Kvisk har läst och samtalat om Kerstin Ekmans bok ”Min Bokvärld”. Vårterminen 2023 Mikael Kurkialas bok ”När själen går i exil”. Han hävdar att ”teknologin begränsar (----) livets själva kvalitet” (sid 129) och frågar Vad gör datorn med våra liv? 

Samtalets gemenskap stärker genom föreläsningar och cirklar människors liv, anser KviSk. Det ligger en själavårdande insats på lekmannanivå i Kvisks verksamhet. 

KviSk i Borlänge ser med förväntan på Västerås stifts studiecirkelsatsning ”Färdplan för klimatet”. Den kan ingå i KviSks cirkelstudier. Det blir en fin ingång inför 2024 och hopp om en livsbejakande framtid. 

Ingegerd Hellberg
 

Hagakyrkan, Västerås 

Mellanrum

”Var inte rädd för mörkret…”

KviSk-gruppen i Borlänge har vid årsmöte 2023 utöver sedvanliga förhandlingar samtalat om läget i Sverige som i Ukraina.
Hur påverkas vi, hur klarar vi att leva under detta bestialiska krig, så nära vårt land?
Tema var ”Ukraina vår sorg, vårt hopp”.
Deltagarna lyfte det hopp som finns i poesi, skriven av Maria Wine, Gudrun Sundström och Erik Blomberg. Ger kraft, hopp! Blomberg gav människor, som lever i denna tid som i alla tider, rådet ”Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där”.

Mötet slöts med Nathan Söderbloms fredsbön och aftonpsalmen ”Nu sjunker bullret…
Mötet beslutade att tillskriva FN-chefen om fred för folket i Ukraina.

Text: Ingegerd Hellberg

Mellanrum

Ukraina – vår sorg, vårt hopp
 

Rysslands bestialiska krig mot Ukraina var med rubriken ”Ukraina – vår sorg, vårt hopp” program på årsmöte för Kvinnor i Svenska kyrkan (KviSk) i Kvarnsvedens kyrka.
Först hölls stadgeenligt årsmöte. Verksamhetsberättelserna lades godkända till handlingarna.
Verksamheten 2022 med ”pärlorna” Sensommardag med Ebba Witt-Brattström och Ubaka samt studiebesöket på Alsike kloster gav mycket.
Studiecirkeln 2022 tog upp klimatfrågan. Vårterminen 2023 läser man och samtalar om innehållet i boken ”När själen går i exil” med docenten i kulturantropologi, Mikael Kurkiala, som författare. Boken handlar om modernitet, teknologi och det heliga. Hävdar att teknologin ”begränsar livets själva kvalitet.”
I programpunkten ”Ukraina – vår sorg, vårt hopp” berättade deltagarna om det, som bär dem, i den svåra tid vi lever, nu. Dikter av Maria Wine, Gudrun Sundström och Erik Blomberg lästes. Blombergs med strofen ”Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där..”
Fredsbön av Nathan Söderblom och psalmen ”Nu sjunker bullret” slöt mötet som inleddes med ”Hör en källa rinner…”
Mötet beslutade att tillskriva FN-chefen om fred för folket i Ukraina.
 

Ebba Witt-Brattström
Ebba Witt-Brattström – en av ”pärlorna” i 2022 års verksamhet.  Foto: Privat
Ljusets ängel
”Ljusets ängel” fick KviSk på kyrkomötets presidiebord.

Mellanrum

”Allt har sin tid” - tröst i orostid
 

-Vad säger man till människor i tid präglad av kriget i Ukraina, gangster och annat elände? Den frågan ställdes i inledningen på Kvinnor i Svenska kyrkans, KviSks, Sensommardag i Kvarnsvedens kyrka.
Svaret på frågan var glada psalmen Morgon mellan fjällen, kamppsalmen För livets skull, tröstare äldre man (rik och mäktig konung i gammaltestamentliga boken Predrikaren) och bondhustrun, poeten Kerstin Hed.
Den äldre mannen sammanfattar sin tids livsinnehåll i teser ”Allt har sin tid”. Bryta ned har sin tid, och bygga upp har sin tid. Klaga har sin tid, och dansa har sin tid. Krig har sin tid, och fred har sin tid” med mera. Kerstin Hed sammanfattar sitt livsinnehåll med stoisk kraft i dikten Pilgrimsväg, som landar i trösten lev, här och nu:
”Än vet du ej hur långt/den långa vägen bär. /Av alla dagar du äger/blott den som är.”

Med Helena Larsson vid flygeln med ”Ljusa trudelutten” I sommarhagen av Vilhelm Petterson Berger tog deltagarna itu med dagens övriga programpunkter.

Patrik KlingMotorklubben UBAKA och dess verksamhet presenterades av ordförande Lisskulla Annasdotter och Patrik Kling.
Klubben arbetar för att män skall engagera sig i kampen mot våld mot kvinnor och barn. Den som söker medlemskap
i klubben måsta visa utdrag ur polisregistret.
Presentationen, buren av Annasdotters och Klings starka engagemang, väckte många frågor.

Lisskulla Annasdotter

Ebba Witt-BrattströmFörfattaren, professor i Litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet, Ebba Witt-Brattström, besvarade frågan "Vad har Heliga Birgitta och Moa Martinsson gemensamt?" Det lilla livets perspektiv finns hos båda, liksom hur män såg på dem som kvinnor och vad de åstadkom under sin livstid.

Heliga Birgitta beskrevs som bigott och alls icke ödmjuk. Moa gav ut sin första roman 1927. Den presenterades i arbetarpressen som ”underlivsaspekten.” Författarens man beskrev innehållet i Moas roman ”Kvinnor och äppelträd” som elände, skvaller och snabba skjut i lantlig miljö.

Kärnan i likheten mellan Birgitta och Moa är att de vet vad de ska göra. Ellen Key beskrev Birgitta som Sveriges första kvinnosakskvinna. Hon är mest känd i hela världen, men inte i Sverige. Moa har haft mest betydelse för namngivningen av flickor in i vår tid, sade Ebba Witt-Brattström och slöt Sensommardagen 2022 med att läsa en av Heliga Birgittas uppenbarelser.
Martin Luther läste hennes uppenbarelser med förtjusning.

Lunch i Axelinas rum

Text: Ingegerd Hellberg

Mellanrum

Studiebesök i Alsike kloster
 

Föreningen Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSk, i Borlänge har avslutat vårterminens studiecirkel med besök i Alsike kloster. Det var värdefullt att få veta hur nunnor i en evangelisk-luthersk klostergemenskap ser på klimatkrisen.

Cirkeln har samtalat vid sex sammankomster om innehållet i boken ”Ett biskopsbrev om klimatet” skriven av biskoparna i Svenska kyrkan, reviderad upplaga 2019.
Biskoparna tar bl a upp läget ur naturvetenskaplig synpunkt som underbyggs på fakta från FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change.
Berör oro över klimatet många människor bär på. ”Oavsett hur den oron ser ut berör klimatfrågan våra innersta känslor och värderingar. Därför är den också existensiell och andlig, skriver biskoparna och konstaterar att ”Klimatångest blivit ett vedertaget begrepp.
Biskoparna tar också upp barns oro över klimatkrisen ”men det är dagens generations vuxna som måsta hejda klimatförändringen. Det vore ett svek att ältra över ansvaret på barn och unga”. Vuxna skall vara en del av lösningen på klimatkrisen.
Cirkeldeltagarna kompletterade boken med en tidningsartikel, skriven av Naomi Klein. Och instämde i biskoparnas åsikt att klimatkrisen är en fråga om rättvisa och rättfärdighet och uppmaning ”Låt din oro bli till politisk handling”.
” -Människa och natur hör ihop, därför har alla kloster en klosterträdgård” påpekade Syster Karin, som tog emot studiecirkeln. ”- Vi måste konsumera mindre” löd ett av hennes råd, för att råda bot på klimatkrisen.
Som student stod hon mellan att studera på Kungliga Tekniska Högskolan eller Musikaliska Akademien. Hon valde musikalisk utbildning. Hamnade senare vid att gå prövotid som nunna. Hamnade i Alsike kloster. Känt för flyktinghjälp och hyllat som en i raden ”Svenska hjältar”.
Ett påbörjat projekt handlar om att utöka Alsike kloster med byggnationen Alsike Klosterby. Pengainsamling pågår. KviSk:s studiecirkel bidrog med en frivillig kollekt och biskop Mikael Mogrens bok ”Ge inte upp”. ”- Det är vårat motto” påpekade Syster Karin och tog gästerna till kapellet och Alsike kyrka före hemfärd. En minnesvärd dag, bedyrade resenärerna.

Syster Karin
Syster Karin med utmärkelsen ”Svenska hjältar”.

Syster Karin
Alsike kyrka ligger nedanför klostret. Syster Karin berättade om det gudstjänstliv där bedrivs.

Besökare
Studiecirkeldeltagarna med Syster Karin på trappan till klostret.

Text: Ingegerd Hellberg

Mellanrum
 

Välkommen till Västerås Stiftsgrupp!


Vid årsmötet 2020 avgick Ingegerd Hellberg som ordförande i vår grupp.
Till ny ordförande valdes Anita Helgesdotter.

GruppGlöm inte styrelsen!

Det är värdefullt att få erkännande för gjord insats i stiftsgrupp, men vi får aldrig bortse ifrån en styrelses insats. Därför vill jag rikta ett Varmt tack till ledamöterna i styrelsen för Västerås stiftsgrupp under mina 18 ordförandeår!

Det allra finaste var hur eniga vi i styrelsen var i kvinnofrågor, vi lekkvinnor, kvinnor i prästämbetet och kvinnor diakoner.
Vi hade också starkt stöd i förra direktorn i Svenska kyrkans mission, Birgitta Larsson, Västerås.
Tack, Birgitta Larsson!

Ibland räcker det inte att ha kreativa ledare och styrelse, som är med ”på noterna”. Vår motion om dokumentation av kvinnorörelsen i Svenska kyrkan avslogs av riksårsmöte. Vi återkom med motionen, men först när Kerstin Bergman blivit riksordförande fick den gehör och boken ”Kvinnor utmanar” tillkom. Framlidna Hilda Lind gjorde ett enormt arbete med att samla in och färdigställa denna dokumentation.

Tack Gud, för mina styrelseledamöter! Och framgång för nya ordföranden, Anita Helgesdotter och
hennes styrelse i Västerås stiftsgrupp!

Ingegerd Hellberg
Borlänge