Vår organisation

KviSK Kvinnor i Svenska kyrkan arbetar med många olika aktuella frågor för att lyfta, stärka och uppmuntra kvinnor och kvinnors arbete i och utanför kyrkan. Vi arbetar för att stärka kvinnors ledarskap.
Vi arbetar med jämställdhetsfrågor och reflekterar över könsmaktsordningen i kyrkan.

Kvinnor i Svenska kyrkan har en riksstyrelse och lokala stiftsgrupper. Det mesta av verksam­heten sker i stiftsgrupperna.
Vid årsmöteskonferensen Våreld maj 2020 antogs ett nytt tema för arbetet både lokalt, regionalt och på riksplanet: Skapa delaktighet.

Vi har samarbete med kvinnor i andra länder, t.ex. Tyskland och Lettland.

Vi arrangerar resor till bland annat Palestina och Israel för att möta kvinnor med olika perspektiv på situationen i Mellanöstern.

Dansen är en uttrycksform, som bland annat Kvinnor i svenska kyrkan har lyft in i kyrkans värld. Din ljusa skugga, en dansmässa som växte fram till Världens fest i Karlstad 2014 sprids nu över landet. Pilgrimsvandringar och fredsvandringar arrangeras för att ständigt be för fred i världen och för att stötta fredsarbetande kvinnoorganisationer.

Vi har samtalsgrupper om trosfrågor, livsfrågor, religionsdialog med mera.

Vi försöker också lyfta fram och lära oss av olika kvinnliga föregångare, modiga kvinnor, kloka kvinnor och bibliska kvinnor.