Styrelse

Bulle DavidssonOrdförande  
Bulle Davidsson  
Källgårdsvägen 6  
590 77 Vreta Kloster  
bulle.davidsson at gmail.com

 

 

Bulle:  
Sedan våren 2020 är jag ordförande i KviSk. Det är ett uppdrag jag åtagit mig med glädje och i förvissning om att föreningen är något som vi alla skapar tillsammans. Till yrket är jag journalist med bakgrund inom dagspress och radio, sedan mitten av 1990-talet som frilans. Har även varit lärare på folkhögskola. Jämställdhetsarbete har varit viktigt för mig ända sedan ungdomen och jag har fått möjlighet att ägna mig åt det både i fackliga sammanhang samt i undervisning och skrivande. Vår familj har bott i Skåne och Hälsingland och har nu slagit rot i Vreta kloster i Östergötland. Vid sidan av skrivandet driver jag tillsammans med min man en gård med får, getter och stuguthyrning samt ett konstgalleri.  
Bulle Davidsson

 
Hanna StenströmHanna Stenström  
Vice ordförande  
Bäckbornas väg 15  
168 60 Bromma  
08-37 78 09,  0705-83 32 27  
hannastenstrom63 at gmail.comHanna:  
Jag, Hanna Stenström, är präst i Svenska kyrkan och teol. dr i Nya testamentets exegetik, alltså bibelforskare. Jag har arbetat en del som församlingspräst i Stockholms stift, men är sedan många år i huvudsak verksam som universitetslärare och forskare. Jag har arbetat på olika universitet och högskolor, men framförallt i Uppsala. Sedan snart fem år arbetar jag som högskolelektor på Teologiska högskolan Stockholm (=THS). Jag har också under många år föreläst i olika sammanhang om ämnen som rör bibeltolkning, feministisk bibeltolkning och feministisk teologi allmänt.   
I min egen forskning har jag arbetat med feministiska perspektiv i tolkning av bibeltexter, men även med feministisk teologi allmänt och med forskningshistoria. Jag har också intresse för  kvinnohistoria, vilket visar sig i att jag skrivit artiklar om Elsa Cedergren, Ida Granqvist, Ester Lutteman och Anne-Marie Thumberg till Svenskt kvinnobiografiskt lexikon som från 8 mars 2018 ska finnas tillgängligt på nätet.   
Jag är medlem i KviSK sedan många år, men har hittills bara gjort mindre insatser för organisationen.  Sedan flera år är jag också med i reaktionen för SEKs medlemstidskrift ELSA. Jag valdes in i KviSKs styrelse i april 2018 och hoppas kunna ge ett bidrag till ett viktigt arbete framförallt genom mina kunskaper och kontakter.  
Hanna Stenström
 

Karin ForsKarin Fors  
Sekreterare  
Östra Forestad 4374  
264 54 Ljungbyhed  
0703634462  
karin.fors at telia.com  
sekreterare.kvisk at gmail.com


Karin:  
Bor i norra Skåne, är församlingspedagog, och arbetade de senaste åren före pensionen i Filborna församling i Helsingborg med vuxenarbete. Är sekreterare i KVISK Lunds stift. Jag tycker det är viktigt med delaktighet och att lyssna på alla, för alla har något att bidra med. Leder heliga danser och dansar också för egen del som uttryck för min kristna tro. Deltar ofta i pilgrimsvandringar. Engagerar mig i mitt hempastorat på olika sätt och kör gärna till Killans bönegård på Österlen där jag är medlem och volontär.   
Karin Fors

 Elisabeth NilssonElisabeth Nilsson  
Kassör  
Sjömansplan 2A  
652 18 Karlstad  
0730-47 81 29  
kassor at kvinnorisvenskakyrkan.se  
elisabethnilsson0 at gmail.com  
 

Elisabeth:  
Har jobbat som ekonom varav de senaste 12 åren inom svenska kyrkan. Där kom jag snabbt i kontakt med Kvinnor i svenska kyrkan och blev medlem och så småningom kassör och medlem i styrelsen.  
Sedan maj 2019 är jag pensionär men fortsätter jobba som ideell medarbetare i Karlstads pastorat.  
Leder där bl.a. helig dans och meditation.  
Elisabeth Nilsson  
 
Inger BomanInger Boman, Umeå  
Häradshövdingegatan 27  
903 31 Umeå  
0702-877535  
ingerboman at icloud.com
Inger Boman invaldes vid årsmötet 2016 i KviSks styrelse. Inger Boman har nyligen gått i pension efter att ha varit präst i Umeå och Arvidsjaur inom Luleå stift sedan 1990. De senaste åren har Inger fördjupat sin kunskap om den ignatianska spiritualiteten genom retreater och andlig vägledning. Är med i teamet för ABC-retreater och andlig vägledning inom Luleå stift.  
Inger är också vägledare inom den ekumeniska föreningen Kompass.  
Inger: 
– Det finns så många stora frågor att vara engagerad i i dag, säger Inger Boman.  
– När människovärdet och inte minst kvinnors värde ifrågasätts i så hög grad. Mäns våld mot kvinnor är en realitet även i Västerbotten.  
KviSk kan vara en plattform för att göra skillnad, både lokalt, nationellt och internationellt.  
Inger Boman

Solveig BlomSolveig Blom   
Lindsbergsvägen 8  
153 94 Hölö  
070-218 21 91  
solveigamblom at gmail.com

 

 
Solveig:  
Jag är numera pensionär , men innan dess arbetade jag som redovisningsekonom i eget företag, och jag har även erfarenhet från bankvärlden och skatteverket. Jag växte upp i Seglora, en liten by i Västergötland, och var tidigt med i söndagsskolan och senare juniorarbetet.  
Kyrkan har funnits med hela tiden och när vi flyttade till Hölö valdes jag in till kyrkorådet och sedan som ordförande. Numera är jag kyrkvärd och deltar i det ideella arbetet.  
Att få dela med sig av sina gåvor och bli en del av gemenskapen är oerhört viktigt och en av kyrkans stora utmaningar.  
Jag har varit medlem i Kvisk länge men inte deltagit förrän Vårglöd 2019 i Östersund, vilket gav mersmak och därför har jag fortsatt att vara med.

Kristina G BonnierKristina Gustafsson Bonnier 
Malmgatan 14 
532 32 Skara 
070-731 62 21
gustafssonbonnier at gmail.com

 Kristina
Jag är uppväxt i en liten by söder om Kristinehamn men flyttade efter gymnasiet till Stockholm där jag arbetat hela mitt yrkesverksamma liv inom Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm-Gotland). 
Är socionom och mitt område har varit råd och stöd till familjer och personer med funktionsnedsättning, de senare åren med särskild inriktning på utbildning och information om Sällsynta diagnoser. 
2012 flyttade vi till biskopsgården i Skara och efter flera år av arbetspendling blev jag pensionär 2020. 
Jag kände inte till Kvinnor i Svenska Kyrkan sedan tidigare men blev tidigt tillfrågad om att vara med i styrelsen för vår stiftsgrupp, ett roligt och viktigt uppdrag med fin gemenskap. I Skara är jag engagerad i flera andra föreningar, bland annat som ordförande för Diakonihuset Planeten en öppen mötesplats för alla som behöver gemenskap och stöd i livet. 
Några andra styrelseuppdrag är Unga Kvinnors Värn, ett skyddat boende i Stockholm samt Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. 
Mitt fokus är att engagera mig för människors lika värde, kvinnors rättigheter och en öppen utåtriktad kyrka med rum för alla. Nästa år flyttar vi tillbaka till Stockholm och jag har glädjen och äran att få fortsätta engagemanget inom KviSK i riksstyrelsen.