Kvinnor i Svenska kyrkan samtalade i Luthers anda

Kvinnor i Svenska kyrkan arrangerade en diskussionskväll med fyra prominenta kvinnor inspirerade av bordssamtalen hos Luthers.
Caroline Krook, Ulrika Rogland, Mef Nilbert och Anneli Hulthén talade utifrån temat Fri att förändra?

Den 20 oktober bjöd Kvinnor i Svenska kyrkan (KviSk) in till bordssamtal i Malmö. De fyra gästerna höll i anförande utifrån sitt yrkesområde och på temat. Bortåt hundra kvinnor åt och diskuterade livligt hela kvällen runt elvamannaborden på Årstiderna i Kockska huset.
Det blev många spännande samtal utifrån olika infallsvinklar.

Landshövding Anneli Hulthén berättade om arkivet från koncentrationslägret Ravensbrück som blivit offentligt. Existerade frihet att förändra för de personer som satt i koncentrationsläger?

Onkologen Mef Nilbert utgick ifrån sitt arbete med cancerpatienter, att de som blivit friska från allvarlig sjukdom blir bättre på att välja och välja bort. Hon önskade friheten att kunna ha den förmågan även om man inte varit allvarligt sjuk. 

Ulrica Rogland
Juristen Ulrika Rogland satte fart på diskussionerna runt borden genom att prata om den aktuella #metoo-kampanjen. 

Sist ut var biskop emerita Caroline Krook. Hon avslutade humoristiskt om sin första prästtjänst på Kirsebergsanstalten i Malmö. Om hur hon stod framför ett gäng skeptiska interner och insåg att kyrkohandbokens formella språk inte skulle bita i detta läge. Hon plockade fram Olaus Petri ur bakhuvudet, en ledstjärna för henne i alla år. Hon betonade Petris betydelse för förändring i den svenska kyrkan, hur han arbetade med att anpassa och göra gudstjänsterna relevanta för gudstjänstbesökarna.

Mellan anförandena spelades även musik som anknöt till reformationen. Några sånger var skrivna av Martin Luther, andra visade hur folkmusik användes i psalmsång. Säckpipa, nyckelharpa och sång transporterade middagsgästerna in i 1500-talets musikatmosfär med trevligt mellansnack av musikerna. 

Fakta
Kvinnors bordssamtal är inspirerat av den tyska modellen, Frauenmahl, som arrangeras av systerorganisationen Evangelische Frauen in Mitteldeutschland. Bordssamtalet i Malmö arrangerades av Kvinnor i Svenska kyrkan i Lund och Sensus.