Resa till Israel - Palestina

Jag har varit med om en fantastisk resa, som gick till Israel och Palestina. Det var Kvinnor i Svenska Kyrkan, som erbjöd möjligheten att åka och vi var 17 kvinnor, som den 10 november 2016 lämnade Kastrup med Inga-Lill Rubensson, som var vår svenska guide.

Tillsammans har vi sett många bibliska platser och Inga-Lill och våra lokalguider har gett oss mycket information om t.ex. Nasaret och Jerusalem.

Men vi har också fått möta många människor, som har berättat om hur det är att leva i Palestina idag. Att elektriciteten stängs av och att  man inte får vatten under några dagar eller veckor är naturligtvis fruktansvärt "opraktiskt" och skapar bekymmer, men att behandlas som en människa, som är mindre värd än de israeliska grannarna måste kännas oerhört förödmjukande.
Tänk att inte få använda vissa vägar utan tillstånd eller att behöva ha särskilda intyg för att kunna ta sig till en ganska närbelägen israelisk ort eller att få vänta, vänta på tillstånd eller att få tillbaka beslagtagna ägodelar (ex. solpaneler, som du har rätt att äga), som då är sönder och inte längre fungerar eller att få se sitt land försvagas / förminskas.....

Vi har också mött beduiner och andra folkgrupper, som trängts bort från sina gamla ägor och nu får kämpa för ett drägligt liv och boende. Tänk att behöva bevisa att man har rätt till den mark, som förfäder har odlat och levt på i hundratals år! Tänk att se sina barn få sämre möjligheter, när det gäller skola och annat väsentligt för att man bor på "fel ställe"!

Vi har upplevt platser med mycket historia, sett vacker natur, njutit av sol och värme och mött kulturpärlor, som man läst om - men kanske är det ändå alla dessa fina människor med sina otroliga levnadsberättelser, som mest etsat sig fast i minnet.

Det här blev en resa, som skapat nyfikenhet och lust att lära sig mer om Israel och Palestina.

Text och foto: Christina Svegne, Helsingborg

 Sykars Brunn
Sykars Brunn


Fantastiska grönsaker i Betlehem.

Grönsaker

Falafelstånd i Nablus.

Falafel-stånd

Dopp i Röda Havet.

Bad
 

Husbygge
Husen byggs på allteftersom familjen växer.

Läger
Ett enkelt läger alldeles intill en stor motorled.