You are here

Stiftsgrupperna

I de flesta stift finns en stiftsgrupp, som arbetar utifrån de riktlinjer som riksföreningen har dragit upp.
Där finns oftast en styrelse eller en kontaktgrupp, som Du kan hitta under Kontakt.

Varje stiftsgrupp har en kontaktperson i riksstyrelsen, som man i stiftsgruppen kan vända sig till när man vill informera riksstyrelsen om något, diskutera någon fråga, ge förslag till fortsatt utveckling eller ifrågasätta något i föreningens arbete.

Karin Burestrand är kontaktperson för Lunds och Västerås stiftsgrupper.

Bulle Davidsson är kontaktperson för Linköpings stiftsgrupp.

Elisabeth Nilsson är kontaktperson för Karlstads stiftsgrupp.

Ingrid Ödquist är kontaktperson för Göteborgs och Strängnäs stiftsgrupper.

Berit Larsson är kontaktperson för Härnösands och Uppsalas stiftsgrupper.

Inger Boman är kontaktperson för Luleås och Växjös stiftsgrupper.

Hanna Stenström är kontaktperson för Stockholms och Skaras stiftsgrupper

Varje stiftsgrupp utarbetar ett eget program, som Du kan ta del av under resp. stiftsgrupp egen sida (klicka på namnet nedan).

 

Göteborg Lund Uppsala
Härnösand Skara Visby
Karlstad Stockholm Västerås
Linköping Strängnäs Växjö
Luleå