Stockholms stiftsgrupp

Kvissten

Kvissten november 2021 >>

Medlemsavgift 2021
Under året 2021 har vi ju inte haft möjligheten att träffas så ofta som vi brukar och vill. Det
är ändå mycket viktigt att du betalar medlemsavgiften för år 2021.
Vår Riksförening ansöker om pengar till olika projekt och då är det synnerligen viktigt att
ange antalet medlemmar. Bidragens storlek hänger ofta ihop med antalet medlemmar. Ju fler
medlemmar desto större chans att få bra projektbidrag.

Betala medlemsavgiften för 2022 genom att sätta in 100 kronor på KviSks bankgiro 422-3699
eller swish 123 691 859 3.
Glöm inte att ange ditt namn.
Ny medlem – sätt in medlemsavgiften 100 kronor på KviSks bankgiro 422-3699 och ange
namn, adress, födelseår och epostadress.
Här kan du ansöka om medlemskap >>

Viktigt att Du betalar in medlemsavgiften för 2022!

Välkomna att komma in i vår gemenskap!

Birgitta Thaning och Eva Moëll Elmquist