Bordssamtal 2022

För femte gången inbjöd Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift till Bordssamtal.

Bordssamtal

Denna gång på Teaterbaren i Kristianstad den 21 oktober. Minglet under kristallkronorna var förväntansfullt.
Temat denna gång var Kvinnor och makt och inledare var Martina Jarminder, journalist, Maggie Signäs, präst och Gertrud Åström, jämställdhetsexpert. Samtalen kring de festligt dukade borden var livligt under kvällen.

MartinaMartina talade om makt som kvinnor har och inte har och om fördomar som kommer inifrån oss själva. Vad vill vi kvinnor använda makt till? Martina berättade också om antikens kvinnor som hade mycket mer makt än vad vi kanske förstått. Hon tog också fram Dolly Parton som ett exempel på att rikedom är en maktfaktor som också kan användas på ett mycket gott sätt.

Maggie berättade om sina starka förmödrar som varit förebilder, hur viktigt det är att vi kvinnor stöttar andra kvinnor, att makt ochMaggie ledarskap alltid handlar om relationer till andra. Har vi skilda förväntningar på mäns och kvinnors makt? Att ta makt över sin egen situation. All makt innebär ansvar.

 

GertrudGertrud påpekade att vi har makt att forma samhället och våra egna liv. Hon tog fram hur det gick till när FN:s resolution om de mänskliga rättigheterna skrevs ner och lyfte fram FN:s kvinnokonvention som kom redan 1979. Hur ofta hör vi talas om den? Kvinnor i Sverige är jämförelsevis mycket jämställda men vi har fortfarande 14% lägre lön och har 25% lägre pension än männen.

 

Mellan samtalen sjöng gospelkören Joyful från Åhus för och med oss i färgglada dräkter. Uppfyllda med tankar och funderingar åkte vi alla hem till olika delar av Skåne och Blekinge.

Joyful