Möte i Drübeck

Information och rapport inför reformationsjubileumsresan till Tyskland.

Årsmöte i Tyskland

Till den 8-10 2012 juni hade kvinnor från Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, EKM, Lunds stifts vänstift,  inbjudit representanter för Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift för att vara observatörer vid deras årsmöte - Frauenversammlung i Kloster Drübeck utanför Wernigerode.

     

Lisbeth Malmström talar
  Lisbeth Malmström och Gunilla Åkesson från det internationella utskottet blev de två som åkte.
En av anledningarna till att vi åkte var att vi ville veta mer om de tyska kvinnornas arbete med projektet ”Frauen der Reformation” – Kvinnor under reformationstiden. Vi lärde oss mycket och upplevde en samhörighet och också att våra kyrkliga förhållanden är ganska likartade.

Under en trevlig kväll framförde Lisbeth hälsningar från Kvisk i Lunds stift och från vår biskop.
Vi deltog i ”Frauenmahl”, kvinnomåltid, enligt gammal tradition, inspirerad av Luthers bordssamtal, och fick många tips inför vårt eget arbete kring reformationens kvinnogestalter och knöt många kontakter.

Efter årsmötets slut åkte vi till Magdeburg och övernattade hos en av deltagarna. Då planerade vi också vårt besök med ett tjugotal kvinnor från vårt stift i Halle den 28 oktober-1 november i höst, då det är vernissage på deras utställning på reformations-dagen den 31 oktober.
Dessutom planerades ett besök av kvinnor från EKM till Lunds stift i augusti 2013, då vi skall försöka ha vår del av utställningen klar.

   
   

Margrit Sophia Vogler, vår värd.
 
   
 

Lisbeth Malmström och Gunilla Åkesson