You are here

Lunds Stiftsgrupps kalender

 

Under våren 2021 fortsätter verksamheten i huvudsak digitalt
tills coronan släpper sitt grepp om samhället.

 

 

Kvinnors gudsprat - studiecirkel i Lund, dag 1

Via Zoom söndagar kl 17.00
Kvinnors gudsprat fortsätter 2021.

Vi fortsätter med Lena Malmgrens bok Många röster, många rum - läsestycken från höst till höst.
Anmälan till annikalinderfalk@hotmail.com

 
 
   

Kvinnors gudsprat - studiecirkel via Zoom - dag 2

 
 

 

Kvinnors gudsprat - studiecirkel via Zoom - dag 3

 
   

Kvinnors gudsprat - studiecirkel via Zoom - dag 4

 
   

Världsböndagen på temat Bygg på en stadig grund.

Programmet är sammanställt av kristna kvinnor från Vanuatus övärld.
www.svekumeniskakvinnor.se finns en länk till en gudstjänst kl 12 eller kl 19.
Vi inbjuder till en eftersamling med bönegemenskap via Zoom vid båda tidpunkterna.
Om du vill vara med på detta, anmäl dig till lisbeth.g.malmstrom@ telia.com

Läs mera om Världsböndagen >>

 
   

Digitalt årsmöte kl 10.

Anmälan till akessongunilla5@gmail.com senast den 21 februari.

 
 
   

Kvinnors gudsprat - studiecirkel via Zoom - dag 5

 
   

Kvinnors gudsprat - studiecirkel via Zoom - dag 6

 
   

Kvinnors gudsprat - studiecirkel via Zoom - dag 7

 
   

Pilgrimsvandring med start och mål vid stiftsgården Åkersberg i Höör.

Vandringen leds av Karin Fors och Annika Linderfalk.
Tag med ryggsäck, matpaket, vattenflaska, sittunderlag, vandringskläder och oömma skor.

 
   
 

Förhoppningsvis kan vi återgå till mer ”vanlig” verksamhet till hösten.
Vi planerar i så fall följande aktiviteter:

   
 
   

Kvinnofrukost i Lund

med den danska prästen Ellen Margrethe Gylling.
Världsböndagen i Danmark - erfarenheter från vårt grannland.
Ellen Margrethe Gylling berättar om arbetet med världsböndagens firande i Danmark.
Hon är präst och nytillträdd ordförande för Danmarks ekumeniska kvinnokommitté.
Hon har stor erfarenhet av ekumeniskt arbete i Danmark såväl som i Afrika och Asien.

 
   

Kvinnors bordssamtal Luthers anda.

Vi hoppas att det fjärde, uppskjutna bordssamtalet nu kan bli av.
Vi träffas på hotell Statt i Hässleholm och samtalar på temat Kvinnors styrkor.

 
   
    

Temadag på stiftsgården Åkersberg i Höör

Hanna Stenström, teol. doktor i Nya testamentets exegetik, som har forskat om bl.a. feministisk bibeltolkning, deltar.

 
   
    ?

Besök från vårt vänstift Lui.