You are here

Karlstad kalender

   
INSTÄLLT!
Meditation Karlstads domkyrka

Helgfria torsdagar kl 19
Introduktion kl 18.30 för nybörjare

Mer info: cecilia.hardestam@svenskakyrkan.se, 054-14 15 32

 

De nya riktlinjerna gör att vi inte har någon meditation i kyrkan, men meditera gärna med oss hemma, se:
https://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat/meditation-do