You are here

Om oss

Kvinnor i Svenska kyrkan (KviSk) är en riksorganisation med rötter i Sveriges kyrkliga kvinnoråd,
som bildades 1947.
Det är en partipolitiskt obunden förening med individuellt medlemsskap. KviSk är öppen för alla kvinnor,
engagerade i kyrkan eller kvinnor som är andligt sökande och nyfikna på den kristna tron.


Detta vill vi:

- uttrycka kristen tro utifrån kvinnors erfarenheter

- främja kvinnors utveckling av identitet och självkänsla stödja och stimulera kvinnors insatser i
  kyrka och samhälle

- verka för att kvinnor ska utgöra hälften i alla beslutande organ och i ledande befattningar

- i solidaritet med utsatta kvinnor i Sverige och övriga världen stödja kampen för makt och upprättelse

- i kritisk solidaritet med kyrkans tradition forma ett teologiskt och ekologiskt tänkande i medvetenhet
  om hur allt hör samman i en ömtålig balans

Detta gör vi:

Kvinnor i Svenska kyrkan har ett brett utbud av aktiviteter – dans i kyrkan, sång, samtalsgrupper, temadagar, meditationshelger, pilgrimsvandringar – och många olika former av mötesplatser, och andlig fördjupning.

Vi engagerar oss i jordens ödesfrågor; miljön och globala handels- och rättvisefrågor.

Vi deltar i kvinnornas fredsarbete utifrån FN:s resolution 1325.
Vi bildar opinion mot trafficking, våld mot kvinnor, barnsexhandel och all slags diskriminering.

Vi deltar internationellt och ekumeniskt i arbetet
med att bygga upp och stärka solidariteten med
kvinnor i hela världen.

Kvinnor i Svenska kyrkan har en riksstyrelse och lokala stiftsgrupper med egna program.
Varje stiftsgrupps verksamhet utformas av medlemmarna och därför varierar programmen.

Kvinnor i Svenska Kyrkan vill använda kvinnors kraft för att

- stimulera andlighet
- stödja engagemang
- stärka gemenskap för en rättvis och hållbar utveckling i samhälle och kyrka.