EN DAG MED HANNA STENSTRÖM

Grupp
Lund
Datum
22-11-19
Klockslag
09.30

på Stiftsgården Åkersberg
Lördagen den 19 november 2022
”Kristen tro som begränsning och kraftkälla för kvinnor”

Anmälan senast 10 november till Gunilla Åkesson, akessongunilla5@gmail.com tel 042-123667 eller 0708-641404, ange önskemål om specialkost.
Avgift med lunch: 250 kr för medlemmar i KVISK, 350 kr för övriga.
Betala på bankgiro 385-0625 eller kontant på Åkersberg.
De 100 kronor som skiljer kan användas till medlemskap i KviSk, www.kvinnorisvenskakyrkan.se

Alla är varmt välkomna till en inspirerande dag!

Hanna