Höstglöd

Grupp
Ordföranden och kontaktpersoner
Datum
22-10-01
Klockslag
12.30

Höst

Snart dags för Höstglöd
Den 1-2 oktober samlas ordföranden och kontaktpersoner i stiftsgrupperna för att samtala och dela tips och erfarenheter.
Denna gång är det Strängsnäs stiftsgrupp som arrangerar, och träffen är i Södertälje.
Inbjudan >>