You are here

Västerås Stiftsgrupp referat

Stark kraft mot nazismen

Dalarnas län förfogar över en stark kraft mot den nazistiska rörelse som drabbat länet. Svenska kyrkan i Västerås stift har tagit fram en handledning mot kränkande behandling ”Effata – öppna dig”.

Dessa hoppgivande tecken i problemfylld tid framkom i Sensommardag arrangerad av föreningen Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSk, i Kvarnsvedens kyrka.
Den inleddes med Jesu ord ”Sanningen skall göra er fria” och Ps. 788 ”För livets skull skall sanningen bli synlig”. Sanningen är, enligt Nathan Söderbloms tolkning, ”vårt eget livs mening”.

-Det kan inte vare sig för kvinna eller man vara ”vårt livs egen mening” att fler än 250 kvinnor på 2000-talet fråntagits livet i nära relationer, framhöll KviSk:s ordförande Ingegerd Hellberg.

#Metoo – och sedan? Löd frågan domprost Susanne Senter besvarade.
– #Metoo har satt ljuset på kränkande behandling, men systemen rör sig långsammare. Om tio år kommer vi kanske att se resultat, sade Senter. Fortsatt arbete mot tystnadskultur och homosocialitet (män väljer män) krävs som utbildning av personalen.

Senter leder ett storpastorat med över 200 anställda. Alla anställda har genomgått stiftets handledning ”Effata – öppna dig” mot kränkande behandling.

- Nu vet de vad som gäller.

Sensommardagens andra gäst, landshövding Ylva Thörn, gav lärorik lektion.

– I mitt uppdrag ingår att tala demokrati. Vi har en stark motkraft i Dalarnas län mot nazismen, framhöll Thörn.

– Länet klarade invandringen 2015 bra. 8 500 kom. 2 000 är kvar. Hitta lösningar som är bra för länet, är min ambition.

Thörns barn- och uppväxttid i Åtvidaberg gav kunskap om klass, kön och kvinnors roll.

– Söndagsskolan gav möjligheter till reflektion och eftertanke. Insikten om att man kan vara med och påverka måste man vara medveten om. Svenska kyrkans styrka är dess styresform. Jag välkomnar dess öppenhet. Den ska ta vara på dem, som står utanför. Den har flyttat fram positionerna vad gäller jämställdhet. Jag är jätteglad över att Västerås stift i Mikael Mogren har en frimodig och fräsch biskop.

Landshövding Thörn, som upplevde sig hedrad av att närvara, avtackades med boken SärkÄnglar.
624 kr inkom i kollekt till Kvinnojourens konto Guldkanten.

Med Guds välsignelse och Psalm Härlig är jorden… avslutades Sensommardag 2018.

18 oktober hålls möte med kyrkoherde Per Henriksson Lerström.

Ingegerd Hellberg