Kalender

2021

21/11

Att synliggöra kvinnors liv och verk”
- om Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Ulrika NilssonUlrika Lagerlöf Nilsson är fil.dr i historia och teol. dr i kyrkohistoria. Hon är en av redaktörerna för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon och kommer att berätta om detta digitala verk och hur det kan användas, samt presentera några av kvinnorna där.
Söndag 21 november kl. 13.00 (efter högmässan) i Skara domkyrka
Ingen anmälan. Ingen kostnad.
Med reservation för begränsat antal deltagare p.g.a. pandemin.
Välkommen!

Affisch >>

 

Mellanrum
 

Höstlöv

Läs mera om dagarna på Flämslätt >>

Mellanrum