You are here

Styrelsen

Ordförande
Bulle Davidsson

Bergs Källgård
590 77 Vreta Kloster
bulle.davidsson@gmail.com
Bulle:
Sedan våren 2020 är jag ordförande i KviSk. Det är ett uppdrag jag åtagit mig med glädje och i förvissning om att föreningen är något som vi alla skapar tillsammans. Till yrket är jag journalist med bakgrund inom dagspress och radio, sedan mitten av 1990-talet som frilans. Har även varit lärare på folkhögskola. Jämställdhetsarbete har varit viktigt för mig ända sedan ungdomen och jag har fått möjlighet att ägna mig åt det både i fackliga sammanhang samt i undervisning och skrivande. Vår familj har bott i Skåne och Hälsingland och har nu slagit rot i Vreta kloster i Östergötland. Vid sidan av skrivandet driver jag tillsammans med min man en gård med får, getter och stuguthyrning samt ett konstgalleri.
Bulle Davidsson
     
Vice ordförande
Inger Boman, Umeå

Häradshövdingegatan 27
903 31 Umeå
0702-877535
inger.o.boman@telia.com
Inger:
Inger Boman invaldes vid årsmötet 2016 i KviSks styrelse. Inger Boman har nyligen gått i pension efter att ha varit präst i Umeå och Arvidsjaur inom Luleå stift sedan 1990. De senaste åren har Inger fördjupat sin kunskap om den ignatianska spiritualiteten genom retreater och andlig vägledning. Är med i teamet för ABC-retreater och andlig vägledning inom Luleå stift.
Inger är också vägledare inom den ekumeniska föreningen Kompass.
– Det finns så många stora frågor att vara engagerad i i dag, säger Inger Boman.
– När människovärdet och inte minst kvinnors värde ifrågasätts i så hög grad. Mäns våld mot kvinnor är en realitet även i Västerbotten.
KviSk kan vara en plattform för att göra skillnad, både lokalt, nationellt och internationellt.
Inger Boman
     
Kassör
Elisabeth Nilsson

Sjömansplan 2A
652 18 Karlstad
0730-47 81 29
kassor@kvinnorisvenskakyrkan.se
Elisabeth:
Har jobbat som ekonom varav de senaste 12 åren inom svenska kyrkan. Där kom jag snabbt i kontakt med
Kvinnor i svenska kyrkan och blev medlem och så småningom kassör och medlem i styrelsen.
Sedan maj 2019 är jag pensionär men fortsätter jobba som ideell medarbetare i Karlstads pastorat.
Leder där bl.a. helig dans och meditation.
Elisabeth Nilsson
     
Sekreterare
Ingrid Ödquist, Göteborg

Örgryte Stomgata 75
412 67 Göteborg
031-40 24 06, 0730 984020
sekr.kvisk@gmail.com
ingrid.odquist@gmail.com
Ingrid:
Jag är pensionär sedan 2010. Har tidigare bl.a. arbetat som konsulent på studieförbundet Bilda med ansvar för ortodox bildning och kultur och har fortfarande mycket kontakt med ortodoxa församlingar i Göteborg.
Har även varit utsänd av Svenska kyrkan till Sydafrika (80-talet), Swaziland (90-talet)och senast till Israel/Palestina.(99-02). Under dessa perioder, sammanlagt 10 år, har jag arbetat mycket med kvinnogrupper i olika sammanhang och det har stärkt mitt intresse för kvinnors situation både i ett lokalt och ett globalt perspektiv. Personliga möten är viktiga för mig och jag gör fortfarande resor med grupper till Israel/Palestina.
Ingrid Ödquist
     
Berit Larsson, Frösön
Aspnäsgatan 12 b
832 44 Frösön
063-10 55 12
070 230 95 57
ulla.berit.larsson@gmail.com
Berit:
Trädgård och natur är viktiga intressen och har nog sin grund i min uppväxt i en liten by i norra Halland, Göteborgs stift.
Sedan länge bor jag på Frösön i Jämtland. Efter att ha arbetat med vård större delen av mitt yrkesverksamma liv är jag pensionär sedan några år. Mitt huvudsakliga engagemang nu är i församlingen på olika sätt. Kyrkan har funnits med som en viktig faktor genom hela livet med söndagsskola, ungdomsverksamhet och senare den ekumeniska studentföreningen KRISS. Jag kom tidigt i kontakt med internationella frågor vilket fortfarande engagerar mig. Intresset för rättvisefrågor väcktes nog av min mamma, som kom till Sverige som flykting under andra världskriget. Sedan mitten av 1990-talet är jag med i Kvinnor i Svenska kyrkan och är nu även ledamot i styrelsen i Härnösands stift.
Berit Larsson
     
     

Hanna Stenström
Bäckbornas väg 15
168 60 Bromma
08-37 78 09
0705-83 32 27
hanna.stenstrom@tele2.se

Hanna:
Jag, Hanna Stenström, är präst i Svenska kyrkan och teol. dr i Nya testamentets exegetik, alltså bibelforskare. Jag har arbetat en del som församlingspräst i Stockholms stift, men är sedan många år i huvudsak verksam som universitetslärare och forskare. Jag har arbetat på olika universitet och högskolor, men framförallt i Uppsala. Sedan snart fem år arbetar jag som högskolelektor på Teologiska högskolan Stockholm (=THS). Jag har också under många år föreläst i olika sammanhang om ämnen som rör bibeltolkning, feministisk bibeltolkning och feministisk teologi allmänt. 
I min egen forskning har jag arbetat med feministiska perspektiv i tolkning av bibeltexter, men även med feministisk teologi allmänt och med forskningshistoria. Jag har också intresse för  kvinnohistoria, vilket visar sig i att jag skrivit artiklar om Elsa Cedergren, Ida Granqvist, Ester Lutteman och Anne-Marie Thumberg till Svenskt kvinnobiografiskt lexikon som från 8 mars 2018 ska finnas tillgängligt på nätet. 
Jag är medlem i KviSK sedan många år, men har hittills bara gjort mindre insatser för organisationen.  Sedan flera år är jag också med i reaktionen för SEKs medlemstidskrift ELSA. Jag valdes in i KviSKs styrelse i april 2018 och hoppas kunna ge ett bidrag till ett viktigt arbete framförallt genom mina kunskaper och kontakter.
Hanna Stenström
 
     
Karin Burstrand
karin.burstrand@gmail.com
Karin:
Jag är norrbottning i själ och hjärta men bor i Göteborg. I mina tidiga prästår var jag engagerad i kvinnorådet i Luleå stift och mötte dessa starka kvinnor från Västerbotten, och var med i övergången till att bli Kvinnor i svenska kyrkan.
Köpte på mig en massa feministteologisk litteratur 1977 på en resa till USA, litteratur som inte fanns i Sverige. Kvinnors roll i kyrka och samhälle är en hjärtefråga för mig.
Ekumeniskt arbete har varit en del av mitt liv i alla år, och senast i mitt engagemang i KEK, (europeiska kyrkokonferensen).
Karin Burstrand