You are here

Vår historia

Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSk, har sina rötter i Sveriges kyrkliga kvinnoråd, SKKR, som bildades 1947.
Då var behovet stort av en egen organisation för kyrkans kvinnor.

Margit Sahlin var en av de tre första kvinnorna som prästvigdes i Svenska kyrkan 1960.
Hon tog initiativ till att stiftskvinnoråd bildades och också att de slöt sig samman i ett rikskyrkligt kvinnoråd.
Redan tidigare hade ett stiftskvinnoråd kommit till i Härnösands stift.

Margit Sahlin var SKKR:s ordförande fram till 1962.

Redan från starten kom Sveriges kyrkliga kvinnoråd att göra viktiga insatser. Bland annat genomfördes
särskilda utbildningar för kvinnor.
En tydlig avsikt med dessa var att skapa nya möjligheter för kvinnor att få tjänst i Svenska kyrkan.

1995 ändrades föreningens namn till Kvinnor i Svenska kyrkan.

 

 

Läs om Barbro Månsson, en av pionjärerna i Kvinnor i Svenska Kyrkan och Kyrkliga Kvinnorådet (KKR,
senare Sveriges Kyrkliga Kvinnoråd, SKKR) >>