You are here

Referat

 2019
   
Referat Jerusalemsresan 2019 Maud Andersson, text
  Inga-Lill Rubenson och Maud Andersson, foto
   
Våreld 2019 Kristina Backe, text
  Madeleine Anderberg, foto
   
 2018
   
Höstglöd 2018 Gunilla Åkesson
 
Våreld - årsmöte 2018 Gunilla Åkesson
 
 2017
 
Årsmöte / Konferens i Uppsala  17-05-05-07 Karin Hedner
 
 2016
 
 Våhreld 2016 Elisabeth Enger
 
 2015
   
 Referat Framtidskonferensen 151017 Bulle Davidsson
   
 Referat från Våreld - Årsmöte 150529-30  Text ur Kvissten sept 2015, Görel Almqvist och
 Doris Kavelmacher
   
 2014
   
 Referat från Mariatorget, Stockholm 140118:
 "Mot sexuellt våld - för samtycke"
Birgitta Thaning 
 
 2013
   
 Referat Våreld och årsmöte 2013 Margareta Hector, Elisabeth Enger och Elisabet Lönnemark
 
 2012
   
 Referat från Världens fest i Malmö Karin Hedner
 7-9 september 2012  
 
 Referat från seminarium Kön, Teologi & Etik Catharina Segerbank
 10 november 2012  
 
 NNKY - NEKK-konferens i Helsingfors Eva Dahrén
 16-19 augusti 2012  
 
 Årsmöte/Våreld 2012 på Lidingö Elisabeth Enger
   
 2011
   
 Årsmöte/Vårglöd 2011 i Härnösand Text: Marianne Sönnebo, foto: Elisabeth Enger
   
 Referat Höstglöd 2011 i Lund Lisbeth Beselin
 
 2010
   
 Referat från konferens i Stavanger 2010-08 Mariann Sönnebo
 "När levt liv finner skapande uttryck"  
 
 Förmöte Världens fest 2010 Margareta Nordström
 
 Våreld / årsmöte 2010 Marianne Sönnebo
   
 2009
   
 Årsmötet 2009 Birgitta Thaning
 
 Nordisk klimat- og kvinnokonferens
 Uppsala, Sverige  2009-01-30 - 31
Sigríður Guðmarsdóttir
 "Water as a sacrament"
 
   
 2008
   
 Moder Jord på Klimatkonferensen 2008 Text: Birgitta Nyrinder, foto: Marianna Agetorp
 
 Kvinna - präst - 50 år 2008 Elisabeth Håstrand Lönnermark, Ann-Britt Magnusson, Birgitta Nyrinder, May Johnsson
   
 Årsmötet 2008 Ann-Britt Magnusson
 
 Höstglöd 2008 Kerstin Bergman
 
 Nordisk ekumenisk konferens på Island 2008
 "Källor till liv"
Gunvor Kruse
Ulla Magnusson
   
 2007
   
 Kvinnoförmöte till Världens fest i Åre 2007 Foto: Anna-Stina Wikström och Gunnel Oldenberg