You are here

Frauenmahl - Kvinnors bordssamtal

2017 uppmärksammar Svenska kyrkan att det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser om avlatshandeln på porten till slottskyrkan i Wittenberg, vilket blev inledningen till reformationen och den lutheranska kyrkans avskiljande från den katolska. Martin Luther och hans gärning kommer att bli mycket uppmärksammad under året.

Martin Luthers hustru, Katharina von Bora, blir kanske inte lika uppmärksammad. Kvinnor i Svenska kyrkan har dock valt att lyfta fram hennes betydelse som den kvinna, som skapade en särskild roll för prästfrun och prästhemmet. Hon var en driftig husfru, som skötte bondgården med ett stort hushåll och många gäster, bryggeriet, fiskodlingen och sjukvården i hemmet, och därtill födde och fostrade sex barn.

Vid måltiderna i det lutherska hemmet förde man bordssamtal i skilda ämnen, teologiska och mer vardagliga, som dokumenterades av de studenter, som ofta fanns med vid bordet. Av anteckningarna framgår att husfrun Katharina inte enbart ansvarade för att det fanns mat på bordet utan också själv deltog i samtalen.

Inom Svenska kyrkan kommer många bordssamtal att hållas under året i makarna Luthers anda. Lunds stiftsgrupp inom Kvinnor i Svenska kyrkan har valt att inbjuda till ett bordssamtal i Malmö för enbart kvinnor - Frauenmahl - efter inspiration från vår tyska systerorganisation Evangelische Frauen in Mitteldeutschland. Inledare blir fyra välkända kvinnor från olika delar av kyrka och samhälle. Efter varje inledning samtalar kvinnorna vid borden om olika aspekter på det valda temat "Fri att förändra?" medan vi äter en god måltid och lyssnar till medeltida musik på tidstypiska instrument.