You are here

Rituell dans

Den rituella dansen utgår från det sätt att dansa, som har funnits i alla ursprungliga kulturer som ett gemensamt uttryck vid kriser och övergångar i livet. Då samlades människor till ritualer och dansade, vid ett barns födelse, vid begravningar och bröllop, vid barnets övergång till att bli vuxen, i glädje och i sorg. Rituell dans är en skapelseprocess, som blir till medan man dansar. Rituell dans är ett sätt att dansa livet. Den är en metod som Kvinnor i Svenska kyrkan ofta använder sig av.

…myt och berättelse…

Den rituella dansen, i den form vi dansar den, bygger alltid på en berättelse; en saga, en bibeltext eller en myt. Dansen utgår från berättelsen och ger en möjlighet för var och en att ge ett kroppsligt uttryck för sina egna erfarenheter av livet. Dansen blir därmed ett individuellt uttryck inom en fastställd, gemensam ram. Men eftersom den rituella dansen är ett uttryck för allmänmänskliga känslor och erfarenheter är det lika viktigt att i den gemensamma danscirkeln spegla den andras uttryck som att dansa sitt eget. Så blir dansen ett givande och tagande mellan att se och spegla den andra och att själv bli sedd och speglad.

…till trummans rytm,

Dansens rum skapas av rytmen och den rituella formen. Man dansar alltid i cirkel. Rytmen hålles av det återkommande omkvädet, uttryckt i trummans puls. Ritualplatsen blir själva livsrummet, där man i dansens form kan uttrycka alla de erfarenheter, som livet gett. De erfarenheter man gör i dansen kan man sedan ta med sig ut i livet för fortsatt växt och utveckling. Men allt det som man inte längre behöver i sitt liv, det som har tjänat ut, det som hindrar och binder, det kan man lämna kvar på ritualplatsen.

…för att växa och vara sanna.

Varför dansar man då rituell dans? Vilka kan drivkrafterna vara? Ett skäl kan vara en längtan efter det sanna, autentiska livet, där både kropp, själ och ande behöver näring och levande vatten för att inte förtvina och förtorka. Därför dansar vi rituell dans, för att hjälpa det sanna, hela och helande livet att spira och växa.

Kom du också!

Den rituella dansen kom till Sverige för snart femton år sedan med Brita Haugen, en mycket inspirerad och inspirerande dansk kvinnlig präst, sagoberättare och dansare. På Ansgarsliden i Sigtuna bereddes ett rum för den rituella dansen, där Brita sedan 1991 lett dansen tillsammans med Kirsten Grönlien Zetterqvist, Inger Lise Olsen och under de första åren även Lisbeth Gustafsson.

Karin Hedner