You are here

GUDS FÖRKLÄDE

Guds Förkläde

Efesierbrevet 6: 10-18, den kända texten om att ta på sig Guds rustning: Trons sköld, Andens svärd, frälsningens hjälm rättfärdighetens pansar och sanningen som bälte osv se nedan.
Bildspråket är hämtat ur en typiskt manlig erfarenhetssfär.

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.
Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp.
Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot
ondskans andekrafter i himlarymderna.

Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.
Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga.

 

Sofia säger

Kära systrar.
Ta emot visheten från mig och min befriande glädje.
Ta på Er mitt förkläde för att inte glömma vilka ni är och den kraft Ni besitter.
Tro stadigt på all den vishet ni bär inom er och lyssna inte till andras fördömande hån.
Det är en ny tid vi lever i. Ni behövs mer än någonsin. Tillvarons största kraft bor i det minsta ja, i allt och den framträder tydligast i den kärlek som bygger allt.

Er kamp är nu främst mot er egen vantro, den att ni inte också själva är födda av mig, har med er mitt moderskap i era bröst och att ni kan allt ni vill och djupast längtar efter att få vara och göra.
Glöm aldrig att alla goda krafter i världsrymderna är på Er sida.

Men Ni behöver ta på Er mitt skyddande förkläde och rusta er med mobiltelefonen och näsduken i den rymliga fickan.
Ha alltid handväskan packad, med tandborste, örter och livets vatten. Lägg där i också mitt flödande Visakort, och vet att det är JAG som förmedlar all energi i världen.

Ni vet aldrig när Ni behöver samlas till sammanhållande träffar, nattliga samtal eller resor i det yttre.
Ha därför alltid vandringsstaven vid er sida.
Att bryta upp, kan vara det bästa sättet att slutligen hitta hem.

  Vila Er ofta så att ni alltid har energi. Den behövs när ni minst anar det.

Sanningen är de förklädsband och de axelband som skall påminna Er om att min eviga visdom är till också för Er.
Bär leendet och skrattet i era ansikten, det förändrar, inte bara er själva inifrån, utan hela er värld runt omkring er.

På Era huvuden behöver Ni bära nyfikenhetens hatt, med den kan ni skydda er mot mindervärdiga tankar, orosmoln, hjärntvätt och den hjälper Er att hålla era huvuden högt.

Bär min skyddande mantel runt era axlar.
Den hjälper Er att hålla kärleken vid liv, värmen i Era hjärtan och ni vet aldrig när ni behöver lägga den runt en frysande främling.
Jorda dig med långvandrarskor, men våga också ta av dig dina skor, när faror hotar. Dansa genom världen på nakna fötter och den befriande sången är kännetecknet Er människor emellan.

Som ett skyddande värn mot världens hunger håll grytan kokande - för alla barn, hemlösa och hungriga världen över. Mättar ni de hungriga, orkar de också älska världen med sina liv.
Och i mitt namn, Vishetens namn, skall ni gemensamt finna nya vägar till frid och fred och försoning.
Lyssna alltid till Er inre röst och våga lita på att era starka känslor leder er rätt.

Sök tystnaden och bygg av den en osynlig mur runt er själva för att skydda er mot gnagande oro, andras misstro och er egen inre smärta.

Också mig behöver Ni bära med tro och
glädje inom Er.
Tala till mig och jag skall svara er på de mest otroliga sätt.
Finn den dagsrytm och den tidpunkt som passar er bäst, men låt också nattens drömmar leda er på er vandring.

Jag är Vishetens sanna ansikte – Era ansikten speglar mig.

Marianna Agetorp     
Mariannas hemsida