You are here

Välkommen till Växjö stiftsgrupp!

Hej kära KviSk-medlemmar i Växjö stift!

Kan vi bli fler medlemmar i Kvinnor i Svenska kyrkan i vårt stift?

Fler som ser att kvinnors perspektiv på tillvaron, på samhälle och kyrka behövs?

I KviSk i Växjö stift är medelåldern hög. Hedersmedlemmarna Märtha Fellesson i Växjö och Ingrid Lüring i Jönköping har fyllt 100 år.
Flera nya medlemmar tillkom i höstas.

Ingrid Boman i Umeå är vår ”fadder” i riksstyrelsen. Hon och Karin Ågren har givit varandra gåvor; de har bytt psalmer:
psalm 493 Nu stiger solen fram ur österns portar av Th. Kingo 1674 och psalm 27 Du är större än mitt hjärta av Kerstin Anér 1946. Kerstin Aneérs bok ”Gud nu” gäller även oss, nu.

När marken ligger bar och vi blivit vaccinerade hör vi av oss om att mötas i Sofiagården. Vi ser film och vi fripratar enligt Kerstin Bergmans modell.

Vi ser fram emot era förslag. Ålder och Corona är inget hinder. Vi vill komma igång igen. Vi har haft kontakt med gamla vänner, bl. a. Elisabet Falk Nilsson, Kerstin Karlsson och Elisabet Tunström.

Förnya medlemskapet i januari varje år!
Årsavgiften är 100 kronor att betala på bg 422-3699 så snart som möjligt.
Vi kontaktpersoner vill gärna ha kontakt med er i nätverket.

 

Till våra aktiviteter är kvinnor och män, medlemmar och andra, välkomna!

Kvinnor i Svenska kyrkan är en demokratisk organisation byggd på individuellt medlemskap.
Vi vill att kvinnors livserfarenheter och engagemang i vår tids stora frågor ska påverka kyrkans liv.
I öppna samtal, dit alla är välkomna, vill vi dryfta existentiella och teologiska frågor.
Vi vill visa solidaritet med utsatta kvinnor, hemma och ute i världen.

Varma hälsningar! Hör av er!
Karin Ågren och Inger Janson