You are here

Västerås kalender

 
 
 

KALLELSE

Till årsmöte i Avesta församlingsgård lördag 7 mars 2020.

Program

kl 10.00 kaffe följt av årsmöte

Kl 12.00 lunch

Kl 13.00 Offentligt möte på temat

HÖJ RÖSTEN KVINNOR

Jämställdhetsprofeten Gertrud Åström, tillika hedersdoktor vid Luleå Tekniska universitet.

Kostnad: 100:-/person Ta med någon!

Anmäl deltagande senast 2 mars 2020 till I Hellberg 0243-19443, Anita Tärneborg 070-2292838 eller tarneborg@hotmail.com

Motion insänds senast 25 februari 2020 till Ingegerd Hellberg, Ringen 4 A, 784 44 BORLÄNGE

Välkommen!

Styrelsen

Riks-KviSks jämställdhetsgrupp inledde sitt arbete i januari 2020. Västerås stiftsgrupp finns med i gruppen.

Vänligen inbetala medlemsavgiften 100 kronor till Bankgiro 422-3699 Kvinnor i Svenska Kyrkan