You are here

Välkommen till Uppsala Stiftsgrupp!

Är du kvinna - kanske på en förtroendepost…

Ett gott ledarskap är inte en solodans, det bygger på tilltro till andras kunskaper och kompetens – ett balanserat ledarskap.
Vi vänder oss till dig som är kvinna och kanske vald eller inte vald till en förtroendepost i Kyrkan. Du kan vara med och bidra till framväxten av ett brett ledarskap som förmår tillvarata människors resurser och kompetenser. Det gäller såväl kyrka som samhälle - församling, förening, organisation, etc.

Under våren 2015 startade vi en Ledarskapskurs.

Kursen gavs i samarbete mellan Uppsala stift och Mia – Kvinnor i Svenska kyrkan Uppsala stift.

Ansvariga för kursen var:
Gunilla Löfgren, företagsekonom med inriktning på organisationsfrågor, lärare, ordförande i Mia – Kvinnor i Svenska kyrkan Uppsala stift.
Ewa Westling Olzon, Uppsala stift, stiftskonsulent för personalstöd, jämställdhets- och kvinnofrågor, församlingspedagog och personalstrateg.
Här kan Du läsa allt om kursen >>

Är Du intresserad av en liknande kurs? Hör av Dig till någon av nedanstående:

Ring/skicka e-post till
Ewa Westling Olzon, 018-68 07 74, mob. 070-396 16 60, ewa.westling.olzon@svenskakyrkan.se eller
Gunilla Löfgren, 018-50 33 84, mob. 076-89 98 270, rgunilla.lofgren@comhem.se