You are here

Välkommen till Strängnäs stiftsgrupp!

Allt gott önskar Kvisk styrelse i Strängnäs!

För närvarande består vår verksamhet av att medverka och fira Världsböndagen
tillsammans med andra kyrkor. Det sker i Södertälje och Kumla.

Vi finns med när stiftet firar vallfartsmässan i Vårfruberga utanför Strängnäs under pingsthelgen
Vi finns också med när det är stiftsfest i Strängnäs.

Vi är 6 st från Strängnäs stift som planerar att åka till IONA under
2021 tillsammans med 8 st från Göteborg.