You are here

Välkommen till Skara stiftsgrupp!

Pilgrimsvandring 14 juni 2020
 

Den 14 juni genomförde Kvinnor i Svenska kyrkan och Skara stiftshistoriska sällskap en pilgrimsvandring längs Rosenstigen i Varnhem

Ett tjugotal vandrare vandrade i gemenskap men med avstånd. Vandringsledaren Helena Långström Schön tog sin utgångspunkt i Maria Euphrosynes liv. Maria Euphrosyne och hennes make Magnus Gabriel de la Gardie som levde på 1600-talet hade stark anknytning till Varnhem.
Ett arbete pågår för att göra Maria Euphrosynes bönbok mera känd.

Text och bild: Elisabet Håstrand Lönnemark

 

                 

 

Till styrelse för KViSK i Skara stift valdes 2020:

Elisabet Håstrand Lönnermark,ordf
Gerd Larsson,vice ordf
Kristina Gustafsson Bonnier,sekr
Lena Ringdahl, kassör
Jane Jönsson
Jessica Rytter
Gun-Mari Hvass
Britt Hallgren

Allt gott önskar Kvisk styrelse
i Skara!