You are here

Välkommen till Skara stiftsgrupp!

Årsmöte 24 april 2021

Kära medlem i KViSK!

Några av oss träffades på årsmötet den 24 april. Tack du som ville och kunde vara med!
Många lyssnade också på Charlotte Frycklunds föredrag om " Bibelns kvinnor" som vår stiftsgrupp inbjöd till tillsammans med Skara pastorat. Både livesänt från domkyrkan i lördags och under veckan som gick eftersom det legat kvar.


 

Nu vill vi tipsa om ett par pilgrimsvandringar som stiftsgruppen ordnar och som äger rum i maj och juni.

Den första blir redan den 17 maj och är en kort vandring till S:ta Elins källa i Skövde. Vi hoppas att restriktionerna har ändrats till dess och att vi kan vara flera som vandrar. För säkerhets skull är det bra om du som är intresserad anmäler dig. Det gäller båda vandringarna.
Läs mer i bifogade fil >>

Vi återkommer sedan med planeringen för i höst. Då hoppas vi verkligen att vi ska kunna träffas på riktigt.

Styrelsen ser lite annorlunda ut från och med årsmötet.
Två ledamöter avgick nämligen Jessica Rytter och Gun-Mari Hvass.
Vi tackar dem för fina insatser och hälsar den nya ledamoten Laila Skantz välkommen!

Så här ser styrelsen ut 2021:

Elisabet Håstrand Lönnermark, ordf
Gerd Larsson, vice ordf
Kristina Gustafsson Bonnier, sekreterare
Lena Ringdahl, kassör
Jane Jönsson
Britt Hallgren
Laila Skantz

Vi vill också hälsa er som är nya medlemmar i KViSK och i vår stiftsgrupp välkomna!

Vi önskar alla en riktigt fin fortsättning på våren och hoppas få möta många av er framöver!

För styrelsen:
Elisabet Håstrand Lönnermark

 

Pilgrimsvandring 14 juni 2020
 

Den 14 juni genomförde Kvinnor i Svenska kyrkan och Skara stiftshistoriska sällskap en pilgrimsvandring längs Rosenstigen i Varnhem

Ett tjugotal vandrare vandrade i gemenskap men med avstånd. Vandringsledaren Helena Långström Schön tog sin utgångspunkt i Maria Euphrosynes liv. Maria Euphrosyne och hennes make Magnus Gabriel de la Gardie som levde på 1600-talet hade stark anknytning till Varnhem.
Ett arbete pågår för att göra Maria Euphrosynes bönbok mera känd.

Text och bild: Elisabet Håstrand Lönnemark

 

                 

 

Till styrelse för KViSK i Skara stift valdes 2020:

Elisabet Håstrand Lönnermark,ordf
Gerd Larsson,vice ordf
Kristina Gustafsson Bonnier,sekr
Lena Ringdahl, kassör
Jane Jönsson
Jessica Rytter
Gun-Mari Hvass
Britt Hallgren

Allt gott önskar Kvisk styrelse
i Skara!