You are here

Rhina från SydSudan

Rhina från Sydsudan förmedlar hopp och behov från Lui

Rhina Hamza William från vårt vänstift i Lui i Sydsudan har varit på besök i Sverige ett par veckor.
Den 7 september 2015 besökte hon Lund och träffade några av oss i Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift. Rhina berättade om det imponerande arbete som hon och övriga kvinnor i Mothers Union i kyrkan i Lui utför. De besöker alla nyförlösta kvinnor och ber och samtalar, de verkar för utbildning av kvinnor som på grund av kriget blivit utan utbildning, de bedriver förskoleverksamhet för yngre barn, de verkar för hälsoupplysning, de organiserar ett antal kvinnogrupper som träffas en gång i veckan och sparar pengar för att kunna starta små verksamheter för att förbättra sin livssituation, mm, mm.

De yttre omständigheterna i vårt vänstift är inte optimala. Vägarna är nästan ofarbara; det är många timmars färd till närmaste storstad och möjligheter att där sälja jordbruksprodukter för att få välbehövliga kontanter, som behövs för t ex sjukvård; kvinnor från avlägsna byar som ska föda barn tvingas resa många timmar på motorcykel eller moped för att komma till sjukhuset i Lui. Så många kvinnor föder hemma istället och går miste om den vård som sjukhuset kan erbjuda. Internet är bara tillgängligt någon gång per månad, och då bara i sjukhuset, så det är inte så lätt att kommunicera med Rhina, som nu har åkt hem igen. Lönerna för sjukhusets personal bekostas av utländskt bistånd, och det kanske kommer att dras in. Hur sjukvård i så fall kommer att kunna ges vet ingen. Man har vatten genom nyligen borrade brunnar. Men pumparna behöver underhåll och det finns vare sig reservdelar eller tekniker tillgängliga.

Kvinnorna i Lui, representerade av Rhina, behöver vårt stöd, både rent konkret i form av pengar och resurser, och i form av vårt moraliska stöd i uppmuntran för det fantastiska arbete som hon och övriga kvinnor gör för sitt samhälle, i hopp om ett bättre liv i ett land i fred.

/Erica Appelros