You are here

Luleå kalender

 
   

Årsmöte

Mariakyrkan, Älgvägen 1, 906 43 Umeå

Program
Lördag 3 mars
11:00-12:00 Information
12:00-14:00 Bordssamtal, tema: Hur deltar vi med handling i vår tids utmaningar?
Tre kvinnor inleder samtalen. Lunch under tiden.
14:15-15:15 Årligt medlemsmöte Kvinnor i Svenska Kyrkan i Luleå stift

14:15 Medlemsmöte - sammanträde
Val av representanter till Nationellt Årsmöte, Våreld i Höör (program, se KviSks hemsida)
Val av kontaktperson för KviSk i Luleå stift
Val av ekonomiansvarig
Val av medlemsansvarig
Redovisning av ekonomin 2017 & revisionsberättelse
Val av revisorer
Samtal om verksamhet, och framtid för KviSk i Luleå stift

15:15-15:30 Frukt och mingel
Ca 16:00 Dansmässan "Din ljusa skugga" (offentligt arrangemang)

Avslut

Söndag 4 mars
10:00 Deltagande för de som så önskar i Mariakyrkans söndagsmässa - cirkeldans
- förbön enl program från Världsböndagen som firades den 2 mars över hela jorden.
Mer information finns att läsa på http://www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen/

Anmälan till medlemsmötet sker senast torsdag den 22 februari 2018!
Till: Britta Lysholm, per mail: britta@eufaria.se
Eller med post till adress: Hamptjärnsvägen 100, 94620 Svensbyn
Glöm inte att meddela ev. behov av specialkost.
 

Välkomna!!!

  Inbjudan (pdf) >>
  Verksamhetsberättelse 2017 >>