You are here

Välkommen till Luleå Stiftsgrupp!

2021

 

Bästa medlemmar, välkomna till digitalt medlemsmöte!

Tid: Lördagen den 6 mars, kl 10.00 – 11.30

Vi finns på mötet från 09.45 ifall du vill ha genomgång i några av Zooms programfunktioner

Innehåll och deltagande

Mötet innehåller traditionella punkter i ett årsmöte

En gemensam nationell föreläsning med ett intressant tema kommer att erbjudas via
Riksstyrelsen senare under våren. Du kommer att ha möjlighet att delta oavsett var i
landet du befinner dig. Mera information om föreläsningen skickas ut senare.

För Medlemsmötet använder vi Zoom som är en tjänst för videokonferens. Vi träffas
via skärm på dator, surfplatta eller mobiltelefon.

För att delta krävs endast att Du senast den 19 februari anmäler ditt deltagande till
elisabethlofgren@outlook.com, du får då en länk skickad via mail.

Kan du inte vara med via maillänk men vill ha kontakt så ring till Gunilla 070-5094362

Väl mött !
Genom Anna-Stina, Gunilla och Elisabeth

Läs mer >>

2019

 

Föreningen drivs i form av  ett nätverk av kvinnor i
Svenska kyrkan i Luleå stift.

Vad betyder då detta? Först och främst:
Vi bildar ett nät av knappt hundra medlemmar, där alla utgör en maska var, som gör att detta kan hållas samman.
Ingen är viktigare än den andra, och alla har både glädjen och ansvaret att fundera vad detta betyder.
Tänk väldigt lokalt: Vad kan, vill, ska vi som tillhör Kvisk på alla orter i stiftet vara och göra?

Vi  har medlemsmöte en gång per år, vanligtvis i mars månad. Då får alla medlemmar kallelse och oftast har vi, förutom sedvanligt årsmötespunkter, en aktivitet av inspirerande karaktär, t ex bibliodrama, bildskapande eller heliga danser. Plats för årsmötet varierar mellan stiftets städer.

På medlemsmötet väljs personer till en "Ansvarsgrupp" som har hand om kontakt med medlemmarna, medlemsmötet och ekonomi samt håller kontakt med föreningen på riksnivå. Även representanter till årsmötet på riksnivå utses.

Gunilla Bäckström
nuvarande kontaktperson