You are here

Välkommen till Linkvisk!

VIDEO FRÅN VÅRELDS-PLANERINGEN

Våreld 2020 fick ställas in på grund av pandemin. Temat för mötet
var "Vår plats på jorden".
Inför mötet i Linköping hade Kerstin Bergman gjort ett bildspel som var tänkt att kunna inspirera till samtal.
Det finns att se på Youtube och är fritt för alla använda. Låt oss göra det!

Här kan du hitta videon "Vår plats på jorden" >>

Kerstin Bergmans introduktion:

Klimatångest

Kan vår kristna tro frälsa/rädda/befria oss från klimatångest?

Bibeln har inga direkta svar. Frågan var liksom inte aktuell på den tiden(!) Det vanliga receptet att ångra och be om förlåtelse och lita på Kristi försoningsdöd fungerar inte heller.

Jo, möjligen om vi kollektivt bekänner vårt släktes skuld och gör en massiv bot. Det är i en del traditioner villkoret för förlåtelse.
Men det resonemanget sätter nåden ur spel, frälsning av nåd och genom tron allena, som är vår lutherska tros centrala sats.

Då kommer man på det där med hoppet, det kristna hoppet ska rädda oss. Om det handlar bland annat biskoparnas brev om klimatfrågan. Men vad bygger man hoppet på? Det sägs aldrig.

Vår plats på jorden försöker förankra hoppet i en tro på det som är större än vi. Det behöver man inte gå till det övernaturliga för att finna. Vi finner det i moder Jord, vår mater. Hennes tålamod och kraft att läka och att skapa nytt liv. I kretsloppet blir döden en förutsättning för liv, inte ett straff för syndafallet.

Så kan man tolka påskens budskap.

Det heliga är centrum för allt vad religion heter. Vår moder Jord är helig, måste hållas hel. Hon är helig och okränkbar, för om vi förstör henne kan hon inte köpas tillbaka för alla våra pengar.

Det man håller heligt vördar och vårdar man. Och man förundras över det mater-iella, jorden och solen och hela det oändliga universum – precis som människor häpnade över de naturliga krafter som Jesus satte i rörelse.

Kerstin Bergman 2020

Mellanrum

Kyrkvandring i Norrköping den 18 oktober 2020

Vi var sju stycken medlemmar i Linkvisk som träffades den 18 oktober och var med på gudstjänst i Sankt Johannes kyrka i Norrköping.
Det var en väldigt fin och ljus kyrka, med altarmålningar av Bo Beskow.

Predikan av tillf. präst Lillemor Björling

Sedan hade vi en trevlig lunch tillsammans och givande samtal med norrköpingsborna.

Vi besökte Arbetets museum, som ligger mitt i Motala ström, det så kallade strykjärnshuset.
Där var flera trevliga utställningar med bl a fotografier, teckningar av EWK samt mycket intressant utställning om återvinning och smart klimattänk.
Hur mycket energi det går åt till att skapa textil.
Man borde sluta med att tillverka nya kläder, och ta tillvara allt gammalt.
Vi skiljdes åt efter en solig fin och klar dag i Norrköping.

Med vänliga hälsningar
Sally Stehager

 

 

Mellanrum

VERKSAMHET

Trots att Corona pandemin grasserar, så försöker vi hålla igång med litet verksamhet och iakttar de regler som gäller.

Vi har nu börjat med Heliga danser i S.t Lars kyrka igen

Följande datum är det som gäller kl 17.00 - 18.30

Tisdagar i oktober

6/10, 13/10, 27/10 

Tisdagar i november

3/11, 10/11, 24/11

Tisdagar i december

8/12, 22/12

Vi har också kommit igång med Fripratarna varannan onsdag kl 14.00 i ojämna veckor,
och nu är vi i Sensus lokaler, Apotekargatan.

På måndag i jämna veckor har vi Systruga, kl 14.00 hemma hos mig, Hedborns g 16.

Vi har också bjudit in till en kyrkvandring den 18/10 till Norrköping, vilket framgår av bif fil.

VÄLKOMNA!

Mellanrum
 

Rapport från Linköpings horisont

Vi hade vårt medlems/årsmöte den 8 mars i år, som vi alltid har. Vi höll till på Biblioteket, och vi var 11 st medlemmar samlade.
Vi har varit ett nätverk här i Linköping sedan 2011. Vi utser bara kassör samt två kontaktpersoner på årsmötet.
Nu hade Kerstin Bergman varit kassör hela tiden och började närma sig 85 år, så hon bad att få bli ersatt. Vi föreslog då Eva Dahrén till ny kassör och alla uppgifter om henne lades till i protokollet.

Så var det då bara att gå till banken och byta kontohavare – trodde vi! Nej, nej. I dessa Coronatider, var det inte lämpligt att gå till banken under våren, utan alla papper som behövdes skickades hem till Eva. Hon kliade sig i skallen för alla uttryck och frågor och efter diskussion med oss andra, så skickades pappren in. I slutet av juli fick jag brev från banken. De var inte nöjda med vårt svar på blanketten. De ville ha protokoll från styrelsen, där vi konstituerade oss, och de kunde läsa ut vem som var ordförande, och även våra stadgar och vårt organisationsnummer.
Vi trodde i vår enfald att vi kunde ta Riks-Kvisks stadgar och deras organisationsnummer förstås, men ack nej.
Och så det där med ordförande var ju värre. Vi hade ju inte valt någon ordförande i vårt nätverk. Efter nya diskussioner och samtal med banken, så förstod vi att vi var tvungna att bilda en förening här, för att få en kontohavare godkänd.

Vad göra nu? Ja det blev till att kalla alla medlemmar till ett konstituerande föreningsmöte, så vi kunde välja ordförande, sekreterare och kassör samt två ledamöter, skriva stadgar som var tillämpliga för oss och som alla kunde godkänna. Detta var alltså mitt i sommaren, och med Corona-pandemin som hot. Jodå det gick bra.
Vi skrev kallelse och dagordning och skickade ut. Vi kunde även ha telefonmöte för de som inte ville komma ihop med andra. Den 11 augusti kunde vi så ha ett föreningsmöte, där vi valde styrelse, samt kontaktperson för att anhålla om organisationsnummer hos Skatteverket. Det gick som smort, och vi var 8 st som samlades. Det räckte precis till styrelse, justeringsmän och revisor.
Ansökan om organisationsnummer lämnades in till Taxeringsmyndigheten, och si häromdagen damp brevet ner i brevlådan med organisationsnummer och allt. Bravo! Nu kunde alla blanketter till banken fyllas i på nytt, skrivas under och bevittnas och skickas in på nytt.

Nu gäller det bara att hålla tummarna att detta går igenom. Det vet vi inte, men förhoppningsvis om cirka två månade har vi en godkänd ny kontohavare, eller behörighetsadministratör, som det heter.

Ja, så enkelt är det alltså att bilda förening!

Nu ser vi an hösten med tillförsikt och hoppas kunna komma igång med vår verksamhet igen.
Systuga varannan måndag, Heliga Danser varannan tisdag, Fripratare varannan onsdag.
Allt med rekommenderade avstånd enligt Corona-restriktioner.

Vi hoppas också kunna komma ut och besöka olika kyrkor i vårt stift på söndagarna framöver, men då får vi lov att åka tåg, så att vi inte kommer för nära varandra.

Sally Stehager
Nybliven ordförande i KVINNOR I SVENSKA KYRKAN I LINKÖPINGS STIFT, som är vårt stadgeenliga namn.

2020-08-28

 

Här är några bilder från vårt medlems/årsmöte den 8 mars 2020


De som deltog var Berit Horned, Kerstin Bergman, Eva Dahrén, Lillemor Eriksson,
Monika Styrenius, Anet Kindå, Eva Burgman, Agneta Eriksson, Mona Olsson,
Inger Broddegård, Ulla Thorell och Ragnhild Bertius

 

Har du en idé?

För att nätverket i Linköping ska fungera som det är tänkt behöver flera medlemmar på olika håll i stiftet engagera sig.
Vi behöver också samverka med flera organisationer.
Hör av dig till stehager@gmail.com med dina uppslag.
Ge gärna tips på sådant som händer i din församling eller på din ort där KviSk kan medverka!

Välkommen!
Sally Stehager

Kontaktperson för norra distriktet, dvs Linköping

 

Föredrag i St Larskyrkan Linköping 24 november 2019

Vi hade en trevlig eftermiddag förra söndagen 24/11 2019 med föredrag av Monica Nordgren Sjögren från Karlstad
som berättade om sin nyutkomna bok om Maria Magdalena. Det samlade ett 40-tal deltagare I S:t Larskyrkan, Linköping.

Recension av Kerstin Bergman:

Monica Sjögren Nordgren från Karlstad har kommit ut med en vacker bok om Maria Magdalena, kvinnan vid Jesu sida. Hon har varit föremål för vid legendbildning och dyrkas som helgon med namnsdag 22 juli. Hon är en av de tre som sägs ha följt Jesus ända till hans död och uppståndelse. Filipposevangeliet, en av de gnostiska skrifter som upptäcktes i Egyptens sand på 1950-talet, säger att Jesu syster och hans mor och hans följeslagare alla tre hette Maria.

De äldsta källorna finner man dock i Nya testamentet, berättelsen om kvinnan som smörjer Jesus med dyrbar olja (Mark 14, Matt 26, Luk 7, Joh 20).
Traditionellt har man läst de övriga genom Lukas glasögon, som gör poäng av att kvinnan är en synderska, som får mycket förlåtet. Redan inom bibelns pärmar börjar förvanskningen av kvinnan till sexuellt objekt, menar en av feministteologins grand old ladies Elisabeth Fiorenza. Och legendbildningen fortsätter, inte minst bland konstnärer. Monica slutade med att visa ett antal målningar från skilda tider. Många blandar därvid ihop Jesu mor Maria och Maria från Magdala.

Kerstin Bergman,  lyssnare.
 


Monica Nordgren Sjögren berättar om sin nya bok om Maria Magdalena.

 

 

Besök i Söderköping 8 september 2019

Söndagen den 8 september åkte vi från Linköping till Söderköping för att lyssna till Eva Katarina Agestam som predikade i Sankt Laurentii kyrka. Vi fick även en guidning i kyrkan.
Därefter gick vi till den andra medeltida kyrkan i Söderköping, Drothems kyrka, som har delar från 1100-talet. Båda kyrkorna har mycket vackra förgyllda altarskåp och vitkalkade vackra valvbågar.
Under vår gemensamma lunch fick vi göra bekantskap med Eva Katarina som brinner för ekoteologi. Vi hade ett mycket intressant och givande samtal på Rådhuskällaren.
Söderköping har ett stort antal gamla hus, och en mycket gammal stadskärna, som vi beundrade.


F v Sally Stehager, Berit Horned, Eva Darén, Birgitta Ponsimaa, Agneta Eriksson och
Inger Broddegård framför S:t Laurentii kyrka.
 


S:t Laurentii kyrka.


Predikstol i S:t Laurentii kyrka.


Församlingsherden Eva Katarina Agestam och kyrkvärd delar ut nattvarden.


Drothem kyrka.


Altartavlan i Drothem kyrka.

 

 

Stadsfestival i Linköping 2019

På Linköpings Stadsfestival den 25 augusti 2019, anordnades mängder av trevligt program. Bland annat ordnades en dramatiserad rundvandring i S:t Larskyrkan från 1000-talet till idag.
Det var ett par anställda samt mängder av frivilliga som föreställde  olika personer genom historien. Den äldste var S:t Laurentius själv, som fått uppdrag av påven att sprida det kristna budskapet. Han finns avbildad i kyrkan på en ikon, som en person med ett galler bakom ryggen. Han blev nämligen avrättad som martyr och grillades på ett bål. Här visas några av medlemmarna i Kvisk.

Fr v Eva Burgman, Bibbi Törngård, Eva Dahrén och Kerstin Bergman.

Med vänliga hälsningar
Sally Stehager, LinKviSk

 

FRIDAYS FOR FUTURE

I fredags, den 24 maj 2019, var det manifestation mot klimathotet här i Linköping.
Det var ett gäng med stronga demonstranter som trotsade regnet och kom till Fria Talares Tribun i S:t Larsparken här i stan.
Därefter var det en marsch upp till Borggården, där programmet fortsatte med tal och körsång.
Det avslutades med att vår dansgrupp inom Linkvisk dansade fyra danser med följande tema:

”Protect the water” för vattnets element

“Kiss the earth” för jordens element

“Winds on the Tor” för luftens element, då de även hade schalar I olika färger och viftade med

”Det går en dans” för eldens element

Då de sjöng "soluppgång möts av solnedgång" så tog regnet i och de skrattade och sa att det blev en typisk regndans istället.

Biskop Martin Modéus höll ett tal med något av innehållet enligt följande:

"Klimatutmaningen kräver ett tydligare ledarskap. I politiken - men också i företag, skolor, föreningar, kyrkor, familjer...
Det behövs människor som vågar ta initiativ, inte bara väntar på att andra ska agera."

Biskop Martin Modéus talade inför fredagens klimatmarsch i Linköping, en världsvid marsch anordnad av Fridays For Future.

Sally Stehager, Linköping

 

Kultur skapar hopp i Bethlehem

Under den rubriken  samlades en söndagseftermiddag i oktober ett 30-tal personer i St. Lars kyrkan i Linköping.
Vi hade förmånen att få lyssna till Inger Jonasson, missionär och konstnär, som under många år tillsammans med sin make Kjell varit verksam i Palestina, utsända av  Svenska kyrkan.

Inger inledde med att förklara dagsläget i landet. En aktuell karta visade palestiniernas krympande livsutrymme på Västbanken. I ord och bild berättade Inger om uppbyggnaden av ett kulturcentrum i Bethlehem - möjliggjort tack vare bistånd från bl. a Sida  och Kyrkornas Världsråd.Här undervisas i bl. a. konst dans, film och konsthantverk. 
Många av oss har nog därhemma en glasängel eller fredsduva från Dar Al-Kalima.

Mötet och LinKViSk bidrog med pengar till stipendiefonden, som möjliggör för ungdomar att få utbildning och ett framtida yrke.

Vi som deltog i mötet inser hur mycket kultur betyder inte minst för ett hårt drabbat folk.


Inger Jonasson, missionär och konstnär  Foto: Sally Stehager

Åhörare

Eva Burgman
Linköpingsgruppen

 

Dialogmöten i Kinda - samverkan mellan Kvinnor i Svenska kyrkan Linköpings stift och Kinda pastorat

Vi läser Bibeln 2018 -2019

Nu lättar vi ankar
Nu seglar vi iväg
Nu lämnar vi strand för öppet hav
Målet är Vägen in i Bibeln och kristendom
Hjärtat är kompassen som vi lärt av Marcus Borg
Bibeln är kartan och djupet.

Fyra kvinnor och fyra män hjälps åt att hålla kursen, läsa av kompassen och styra runt grynnor och skär.
Så kan det bildligt se ut vid våra dialogmöten under året som kommer.

Efter att under 2017 -2018 ha läst och samtalat kring Marcus Borgs bok Kristendomens hjärta är vi nu på väg att börja studera bibeln på djupet.
Vad kan den säga oss kvinnor och män i vår tid och i våra sammanhang? Hur ska vi läsa ?
Vi följer Kyrkoårets gudstjänsttexter för att ta oss in i och ut på det stora havet Bibeln.
Målet för gruppen är att i texterna och samtalet söka väg för en kristen livshållning i vår tid.

Vi fortsätter med strukturerat samtal utifrån öppna frågeställningar enligt modell - En ledare formulerar frågeställningar inleder och håller i samtalet. Ordet ges till den som vill tala. Talaren håller i en liten segelbåt i trä som  symbol för uppmärksamhetens riktning.  Den som talar får tala klart och därefter kan övriga ställa frågor. Kommentarer,  diskussion eller debatt undviks, endast frågor, då fokus ska ligga på den som talar och dennes berättelse. Att formulera frågor är ett sätt att utveckla de egna tankarna och ger samtidigt bekräftelse till den som öppnat sig och delat sin berättelse.

Vi LYSSNAR på varandra och tar del av varandras liv och tankar. Vem som berättat och vad stannar i vår krets men kunskap och nya erfarenheter tar vi med oss ut i våra vardagsliv.

En stark Gemenskap och känsla av LIV är utmärkande för mötena. Våra olika perspektiv som kvinnor och män blir tydliga. Under året som ligger framför ska vi gå vidare genom att öppna upp och bjuda in “ sakkunniga” kvinnor och män för föreläsning i kombination med dialog.
 

Berit Horned
Kisa