You are here

Härnösand kalender

 
   

Kallelse till Telefonårsmöte

 

Välkommen till årsmöte via telefon med Kvinnor i Svenska kyrkan i Härnösands stift lördagen den 27 mars.
Årsmötet startar klockan 12.00.

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare
3. Fastställande av dagordning
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
5. Styrelsens ekonomiska redogörelse och verksamhetsberättelse
för 2020
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat och balansräkning för 2020
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av fyra styrelseledamöter
10. Val av revisor
11. Val av revisorsersättare 12. Val av valberedning
13. Fastställande av budget 2021
14. Information och beslut om handlingsplan för 2021
15. Inkomna motioner
16. Tid och plats för nästa årsmöte
17. Årsmötet avslutas

Anmälan görs till Berit Larsson, e-post: ulla.berit.larsson@gmail.com
eller mobil: 070-230 95 57 senast onsdagen den 24 mars.
När vi fått din anmälan skickar vi ut telefonnummer med anmälningskod
till mötet samt aktuella handlingar.
Väl mött!
Berit Larsson

   

Välkommen till en Pilgrimsvandring efter St Olavsleden 4-6 juni

   
 

Ett nytt år och nya möjligheter till Pilgrimsvandring och det kombinerat med KviSk inriktning detta år, mot Andlighet och
Vandring, så erbjuder vi en vandringsrepris.
Välkommen!

Välkommen att följa med på en Pilgrimsvandring längs St Olavsleden
med start från Torps kyrka (Fränsta) till helgens slutmål Öyegården.

Vi vandrar efter skogsstigar, grusvägar samt en kortare sträcka på asfalt. Den totala vandringslängden är cirka 2,5 mil. Vi vandrar i lugn pilgrimstakt med tid till eftertanke, naturupplevelser och
gemenskap.
Vandringen kräver viss vana att gå sträckor i skogsmark i ojämn terräng, men förra årets deltagare upplevde vandringsterrängen bra och relativt enkel att vandra.