You are here

Välkommen till Härnösands stiftsgrupp!

Talgoxe
 
Kalkbladet februari 2021

I nya Kalkbladet kan Du läsa om

Energin kommer med ljuset
Kallelse till Telefonårsmöte
Handlingsplan/aktiviteter 2021
Jämställdhet vid KviSk Zoommöte
Tinas tankar
Broderi under pandemin 2020
Tillsammans längs en snårig stig
Inspirationshelg 2021
Pilgrimsvandring
Att vara församlingspedagog
Min kropp är mitt tempel
Världsböndagen
Här når du KviSk styrelse
1
2
3
4
5
7
10
13
14
17
21
23
23
   

Kalkbladet februari 2021
 

Energin kommer med ljuset

 
Det är vackert ute, det är kallt och solen skiner medan det ligger flera
lager av snö på marken och på träden.
Helt vindstilla och jag slås av
hur naturen går sin gilla gång. Det sägs att vi för varje dag får sex
minuter längre dagsljus. Sex minuter mer ljus för varje dag!
Jag behöver inte göra något för att få det, utan jag får bara ta emot.
Det känns så skönt efter ett år av att avstå, hålla avstånd och vara rädd
för det som kommer, där jag börjar känna en förlamning av initiativ
och hopp.
Nu får jag ny energi och köper mina första fröpåsar. Med
iver och oräddhet ska jag ta itu med sommarens odlingar, redan funderar jag på mangold, böner och morötter samt ringblommor.
Jag vet att det är ganska långt dit nu i februari, men jag behöver något att hoppas på och jag behöver en vision av sol, värme, grönska och blomning med ett vaccinerat folk som kan mötas igen.
Så ljuset får lysa in i alla hjärterummen och jag får höra Jesus säga: Var inte rädd!

Jag vill ge er ett bibelord som har varit viktigt för mig under denna vinter, efter att jag fick det av en god vän.
Det är från Ordspråksboken 4:23

Mer än allt annat –
vakta ditt hjärta,
ty hjärtat styr ditt liv.
Guds välsignelse!

Text och foto: Catharina Larsson

 

Kallelse till Telefonårsmöte

 

Välkommen till årsmöte via telefon med Kvinnor i Svenska kyrkan
i Härnösands stift lördagen den 27 mars.
Årsmötet startar klockan 12.00.

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare
3. Fastställande av dagordning
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
5. Styrelsens ekonomiska redogörelse och verksamhetsberättelse
för 2020
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat och balansräkning för 2020
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av fyra styrelseledamöter
10. Val av revisor
11. Val av revisorsersättare 12. Val av valberedning
13. Fastställande av budget 2021
14. Information och beslut om handlingsplan för 2021
15. Inkomna motioner
16. Tid och plats för nästa årsmöte
17. Årsmötet avslutas

Anmälan görs till Berit Larsson, e-post: ulla.berit.larsson@gmail.com
eller mobil: 070-230 95 57 senast onsdagen den 24 mars.
När vi fått din anmälan skickar vi ut telefonnummer med anmälningskod
till mötet samt aktuella handlingar.
Väl mött!
Berit Larsson

 
 
 

Tillsammans längs en snårig stig (2019)


Det lilla röda häftet

Jag är mitt uppe i tömningen
av din lägenhet
den ska snart säljas
Målmedvetet går jag igenom allt
kläder böcker skivor papper

Jag är snart klar
Längst in i ett överskåp ligger något
jag får anstränga mig för att nå det

Ett litet rött vaxdukshäfte
dammigt som kvarglömt
jag borstar av det
öppnar det

Allt blir stilla omkring mig
jag hör inte längre trafikbruset utanför
inte heller melodiradion som skvalar

I handen håller jag ett litet rött vaxdukshäfte
Med reservoarpenna har du skrivit så fint
skrivit om allt som du ville ge mig
de omsorger som du ville att jag skulle få

Hur du ville att vårt skulle bli
fyllt av värme, glädje, struktur, kärlek

Ordning och reda i vardagen
lite guldkant trots knapp lön
allt för att jag – din dotter
skulle må bra och utvecklas
växa harmoniskt
Jag blir rörd
tårarna trillar
jag är förstummad och tacksam

I handen håller jag ett litet rött vaxdukshäfte
ett häfte med allt som du ville ge mig
allt det som du drömde om
du ville få vara frisk
det blev inte så
och du kunde inte ha mig kvar hos dig

Men bara vissheten om att viljan och kärleken fanns
värmer mig
får mig att känna mig rik
rik mitt i röran av flyttkartonger och sopsäckar

Du älskade mig och ville ge mig allt det bästa
den gåvan du ville att jag skulle få
ger jag nu vidare till mina barn
jag har ju lyckan att få vara frisk
och ha mina barn hos mig

I handen håller jag ett litet rött vaxdukshäfte
och tiden står still
för en stund.

Clara Witthoff
Östersund

 Läs mer om Clara Witthof och hennes relation till sin psykiskt sjuka mamma >>

 

Jämställdhet tema vid KviSk zoom-möte
den 14 november 2020

Ännu en gång har KviSk´s jämställdhetsgrupp träffats och delat erfarenheter från sina respektive stiftsföreningar. Syftet med träffen var att få kunskap om det ideella arbete som stiften bedriver. Temat den här gången var: ideellas arbetssituation, jämställdhet, hållbart ledarskap samt delaktighet.
Stiftsföreningarna var representerade från Luleå i norr till Lund i söder.

Berit Horned, Linköpings stift introducerar mötet med sång; psalm 90 ”Blott i det öppna”. Berit berättar sedan om hur de arbetar för att deras biskop ska få tillfälle till möten med de ideella. Bland annat övervägs remisskrivande.
Gunilla Löfgren, Uppsala stift har länge anordnat uppskattade kvinnofrukostar på lördagar i Uppsala.
Erika Östman, Härnösands stift synliggör konflikten mellan stiftsstyrelsen och biskopen i Härnösands stift.

Liturgiska danser, pilgrimsfärd och studiecirklar har resulterat i ett ökat medlemsantal i föreningen. Det har kommit många nya präster till församlingarna.
Ideella i stiftet bör tillsammans arbeta för jämställdhet i sin kyrkliga verksamhet.

Marianne Wahlman, Stockholms stift, lägger tyngdpunkten på arbetsmiljön i kyrkan, men även på bevarande av det kulturarv som kyrkan representerar.
Gunilla Åkesson, Lunds stift avslutar KviSk jämställdhetsmöte med orden; ”Jämställdhet är en ödesfråga”. Gunilla Bäckström, Luleå stift, lär ut en bön till oss alla: ”Gud sänder oss att dela bord och fred i världen”.
Alla: ”Låt oss gå från denna gudstjänst Gud till ära och hela skapelsen till tjänst”.

Erika Östman KviSk
Härnösands stiftsförening